Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. jún 2021, štvrtok
 

Aktuálne informácie

14.04.2021 | Výsledky 6. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 648 kB)

8.1.2021 Aktualizácia č. 1 informácie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 zo dňa 5.1.2020 

3.12.2020 | Stanovenie limitu výšky personálnych výdavkov na príslušných pozíciách v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca  v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ od 1.1.2021 (PDF, 469 kB)

9.11.2020 Výsledky 5. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 365 kB)

8.10.2020 Výsledky 4. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 417 kB) 

8.9.2020 Výsledky 3. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 418 kB)

12.04.2021 | OPRAVA: Výsledky 2. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 676 kB)

6.8.2020 Výsledky 2. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 436 kB) (PDF, 436 kB) 

6.7.2020 Výsledky 1. hodnotiaceho kola 3. oznámenia o možnosti predkladania žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. pre obce mimo zoznamu 150 z Atlasu rómskych komunít 2013 (PDF, 408 kB) (PDF, 408 kB)  

Aktualizované dokumenty ku dňu 01.04.2020

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP (so sledovanými zmenami) (PDF, 985 kB) 

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP (bez sledovaných zmien) (PDF, 542 kB) 

 

Aktualizované dokumenty ku dňu 23.04. 2020

Usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky/Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity k paušálnej sume na ostatné výdavky (PDF, 299 kB) 

 

Aktualizované dokumenty ku dňu 17.02. 2020

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP  (DOC, 365 kB) 

Sprievodca_Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii TSP a TP (DOC, 305 kB) 

Zápisnica z výberového konania na obsadenie pozície TSP a TP (DOC, 221 kB)

Čestné vyhlásenie oprávneného užívateľa o finančnú náhradu ostatných nákladov zamestnancov (DOC, 181 kB) 

Pracovná ponuka: regionálny koordinátor (DOCX, 13 kB) 

Pracovná ponuka: supervízor/supervízorka  (PDF, 328 kB) 

Oznámenie o zvýšenie maximálneho limitu celkovej ceny práce od 01.01.2020 (PDF, 535 kB) 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)