Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. marec 2023, pondelok
 

Výzva na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve pre deti z MRK vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií - Uzavretá

Bratislava, 25. 10. 2021

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje vyhlásilo dňa 25. októbra 2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu programov vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve (VSRD) pre deti z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) vo veku 0 až 3 roky a s tým súvisiacim rozvojom rodičovských kompetencií s kódom OPLZ-PO5-2021-2 .

Vyhlásená 25. októbra 2021

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 23. decembra 2021

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola a uzavretie výzvy - 14. marca 2022

Oznam o posune 2. hodnotiaceho kola a uzavretí výzvy (PDF, 216 kB)

Prezentácia z Informačného seminára zo dňa 11.11.2021

Rozpočet projektu - Príklad (XLSX, 90 kB)

Často kladené otázky (FAQ) - Aktualizácia 27. januára 2022 (PDF, 402 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 3 (PDF, 992 kB)

Zmena č. 3 Výzvy (PDF, 328 kB)

 

Prílohy k výzve:

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 1 MB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 950 kB)

Zmena č. 1 Výzvy (PDF, 294 kB)

Zmena č. 2 Výzvy (PDF, 250 kB)

Prílohy k výzve:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP s prílohami (ZIP, 789 kB)

Príloha č. 2 - Príručka pre žiadateľa PO5 (PDF, 1 MB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]