Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. máj 2024, pondelok
 

Výzva zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania - OPLZ-PO6-SC611-2018-2

Bratislava, 19. 11. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 19. novembra 2018 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami prestupného bývania s kódom OPLZ-PO6-SC611-2018-2.

Vyhlásená - 19. novembra 2018

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 3. apríla 2019

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 12. júla 2019 (PDF, 211 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 21. októbra 2019 (PDF, 250 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 11. septembra 2020

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 26. februára 2021

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 24. mája 2021

Oznam o zmene uzavretia výzvy na 24. mája 2021 (PDF, 256 kB)

 

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 3 (PDF, 765 kB)

Zmena výzvy č. 3  (PDF, 397 kB)

Často kladené otázky (FAQ) k výzve TU (PDF, 452 kB)

 Prílohy k výzve:

Oznam o možnosti predkladania „projektových zámerov“ v súvislosti s lokalizáciou systému bývania

S ohľadom na potrebu zosúladenia tejto výzvy s dokumentom európskej komisie (Guidance for Member States on the use of European Structural and Investment Funds in tackling educational and spatial segregation https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/publications/guidelines/2015/guidance-for-member-states-on-the-use-of-european-structural-and-investment-funds-in-tackling-educational-and-spatial-segregation ) bude príloha č. 10 tejto výzvy zmenená v znení, podľa ktorého bude jasnejšie uvedené, že budovať nové objekty v rámci prestupného bývania v segregovaných lokalitách nebude možné.

Snahou Ministerstva vnútra je pomôcť potenciálnym žiadateľom vyhnúť sa príprave projektov, ktoré by nesplnili podmienku poskytnutia pomoci týkajú sa desegregácie, degetoizácie a destigmatizácie.

Ministerstvo vnútra preto za účelom odkonzultovania projektového zámeru a jeho posúdenia z hľadiska desegregácie zriadilo kontaktnú adresu TA.13G4@YG3S1E2Y3DHKAYLD@, na ktorú je možné poslať informácie, za účelom nezáväzného posúdenia plánovanej lokality realizácie jednotlivých stupňov bývania.

Pre nezáväzné vyjadrenie je potrebné na uvedenú mailovú adresu zaslať:

 1. Základnú identifikáciu obce/mesta - názov, okres, kraj
 2. Mapku celkového pohľadu obce s umiestnením:
  1. súčasného osídlenia/osídlení s prítomnosťou MRK
  2. lokalít, kde budú zapojené stupne bývania
  3. lokalít, kde bude zabezpečený výstup zo systému
  4. služieb denného kontaktu (materská škola, KC, obchody;)
 3. Popis stupňov a počet bytových jednotiek v jednotlivých stupňoch a lokalitách
 4. Popis akou formou bude zabezpečený výstup zo systému vrátane kapacity tejto formy
 5. Kontaktné údaje - telefón, v prípade potreby doplnenia informácií.

Na zaslané zámery budeme odpovedať priebežne po ich posúdení. V prvých dňoch je potrebné počítať s dlhším časom na odpoveď, nakoľko budeme zbierať väčší počet zámerov, ktoré budú spoločne posudzované.

Archív:

Výzva na predkladanie ŽoNFP (PDF, 805 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 1 MB)

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 622 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2 (PDF, 774 kB)

Zmena výzvy č. 2 (PDF, 404 kB) 

 

Oznam o termíne 4. hodnotiaceho kola 11. septembra 2020 a termíne uzavretia výzvy 26. februára 2021 (PDF, 218 kB)

 

Oznam o zmene uzavretia 1. hodnotiaceho kola (PDF, 212 kB)

Oznam o zmene uzavretia 2. hodnotiaceho kola (PDF, 211 kB)

Oznam o uzavretí 3. hodnotiaceho kola (PDF, 250 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 6. apríla 2020 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 8. júna 2020 (PDF, 250 kB)

Oznam o zmene termínu uzavretia 4. hodnotiaceho kola (PDF, 250 kB)

Oznam o zrušení termínu 4. hodnotiaceho kola 08. júna 2020 a termínu uzavretia výzvy 11. septembra 2020 (PDF, 259 kB)

Oznam o termíne 4. hodnotiaceho kola 11. septembra 2020 a termíne uzavretia výzvy 26. februára 2021 (PDF, 218 kB)

 

 výzva prestupné bývanie

 

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]