Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. august 2020, štvrtok
 

Andrea Bučková, splnomocnenkyňa vlády SR pre rómske komunity

Andrea Bučková 

Dátum narodenia:

11. novembra 1972 v Banskej Bystrici

 

Vzdelanie:

1999 – 2003            

Magisterské vzdelanie v odbore sociálna pedagogika,

Univerzita Mateja Bela, Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

 

1991-1996               

Bakalárske vzdelanie v odbore osvetová práca v rómskom spoločenstve,

Univerzita Konštantína Filozofa, Katedra rómskej kultúry, Nitra

 

Profesionálne skúsenosti:

December 2019 – marec 2020

Vecná gestorka horizontálnych princípov rovnosť príležitostí, rodová rovnosť a nediskriminácia, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava

 

Február 2017 – december 2018

expertka pre kraje, Agentúra pre sociálne začleňovanie, Úrad vlády ČR, Praha

 

Október 2012 – júl 2016

riaditeľka odboru rozvojových projektov, monitorovania a hodnotenia, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo vnútra SR, Bratislava

 

Október 2010 – október 2012

riaditeľka implementačného odboru – odbor sociálnej inklúzie, Fond sociálneho rozvoja, Bratislava

 

September 2008 – október 2010

Programová manažérka pre oblasť vzdelávania a podpory zamestnateľnosti a oblasť podpory rodovej rovnosti v občianskom združení – Kultúrne Združenie Rómov Slovenska,

 

Apríl 2008 – január 2011

Regionálna školiteľka a konzultantka, Iuventa – Národná agentúra Program Mládež v akcii, Bratislava

 

September 2006 – september 2008

Riaditeľka odboru metodiky a koordinácie regiónov, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 

 

Júl 2004 – august 2006

Regionálna koordinátorka, Úrad vlády SR – Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Bratislava, Regionálna kancelária Banská Bystrica 

 

Jazykové schopnosti:

Slovenský jazyk    C2

Anglický jazyk       B2

Rómsky jazyk        C2