Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2022, sobota
 

Archív dokumentov

Ku dňu 06.07.2017 boli aktualizované nasledovné dokumenty (ZIP, 115 kB)

Ku dňu 27.06.2017 boli  aktualizované nasledovné dokumenty (ZIP, 3 MB)

Ku dňu 29.06.2017 boli aktualizované nasledovné dokumenty (ZIP, 207 kB)

Ku dňu 05.09.2017 boli aktualizované nasledovné dokumenty (ZIP, 99 kB)

Ku dňu 11.09.2017 boli aktualizované nasledovné dokumenty (ZIP, 100 kB)

 

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 27.06.2017

Plagát- označenie priestorov (PDF, 365 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 29.06.2017

Vzor 2 PVK zápisnica z otvárania obálok (DOC, 90 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 07.07.2017

Sociálna anamnéza klienta (DOC, 169 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 14.07.2017

Postup k vyplňovaniu Evidencie klientov (XLS, 98 kB)

Aktualizácia dokomuntov ku dňu 03.11.2017

Evidencia klientov pre obce (XLS, 49 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 2.5. 2018

Čestné vyhlásenie k poskytnutiu FP (DOC, 171 kB)

Postup pri realizácii výberového konania (DOC, 284 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu - revízie (PDF, 814 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu - bez revízie (PDF, 719 kB)

Sprievodca spôsob vedenia evidencie (DOC, 154 kB)

Oznam o vyhlásení VK (DOC, 165 kB)

Vzor Zápisnica z výberového konania (DOC, 218 kB)

Vzor plán práce (DOC, 90 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 3.7. 2018

Formulár č.1 k Prílohe č.3 Vzor 1 Súhlas dotknutej osoby (DOCX, 111 kB)

Informácia pre oprávnených užívateľov (DOCX, 99 kB)

Spôsob vedenia dokumentácie_bez sledovania zmien (DOC, 156 kB)

Spôsob vedenia dokumentácie_sledované zmeny (DOC, 162 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP_bez sledovania zmien (DOC, 366 kB)

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP_sledované zmeny (DOC, 367 kB)

VZOR_3_PVK_Súhlas so spracovaním osobných údajov (DOCX, 109 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 1.10. 2018

 Čestné vyhlásenie k poskytnutiu FP (DOC, 173 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 23.11. 2018

Postup pri realizácii výberového konania (PDF, 713 kB)

Postup pri realizácii výberového konania - sledované zmeny (PDF, 778 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 11.02. 2019

Sprievodca čestné vyhlásenie k poskytnutiu finančných prostriedkov (DOC, 176 kB)

 

Aktualizácia dokumentov platných od 05.04. 2019

Sprievodca pre užívateľov zapojených do NP TSP a TP (DOC, 368 kB)