Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. jún 2024, utorok
 

Ďalšia výzva zameraná na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier

26. 05. 2017

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 26. mája 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu komunitných centier v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s kódom OPLZ-PO6-SC613-2017-2.

Vyhlásená - 26. mája 2017

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 16. januára 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 02. júla 2018 (DOCX, 62 kB)

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 25. októbra 2018 (DOCX, 61 kB)

Uzavretie 4. hodnotiaceho kola - 20. mája 2019

Zmena č. 2 výzvy (PDF, 399 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 2

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy -20. mája 2019 (PDF, 255 kB)

Oznam o zmene výzvy (PDF, 368 kB)- informácia k zejdnodušeniu povinnosti predkladanie výpisu listu vlastníctva a výpisu registra trestov

Formulár žiadosti o výpis registra trestov (DOCX, 68 kB)

Často kladené otázky (PDF, 389 kB) 

Prílohy k výzve:

Oznam o možnosti predkladania povinných príloh:

v nadväznosti na aktualizáciu Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov platí pre výzvu, že SO pre Operačný program Ľudské zdroje bude akceptovať, kvôli zjednodušovaniu administratívnej záťaže žiadateľa, predloženie povinných príloh aj cez systém ITMS2014+, okrem prílohy č. 11 ŽoNFP: Projektová dokumentácia stavby, vrátane položkového rozpočtu stavby, ktorá musí byť doručená v zmysle výzvy výlučne v listinnej podobe.

Archív:

Zmena č. 1 výzvy (PDF, 597 kB)

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 979 kB) 

Výzvy na predkladanie ŽoNFP v znení oznámenia o zmene termínu (PDF, 723 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]