Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. november 2023, streda
 

Výzva zameraná na podporu prístupu k pitnej vode - OPLZ-PO6-SC611-2016-3 - uzavretá dňa 16. novembra 2018

Bratislava, 07. 12. 2016

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) vyhlásilo dňa 7. decembra 2016 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zameranú na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd s kódom OPLZ-PO6-SC611-2016-3.

Vyhlásená - 7. decembra 2016

Uzavretie 1. hodnotiaceho kola - 10. marca 2017

Uzavretie 2. hodnotiaceho kola - 26. septembra 2017

Uzavretie 3. hodnotiaceho kola - 5. marca 2018 (PDF, 213 kB)

Uzaretie 4. hodnotiaceho kola - 21. mája 2018 (PDF, 212 kB)

Uzavretie 5. hodnotiaceho kola - 14. spetembra 2018 (DOCX, 63 kB)

Uzavretie 6. hodnotiaceho kola - 16. novembra 2018

Výzva na predkladanie ŽoNFP v znení Zmeny č. 1 (PDF, 824 kB)

Zmena výzvy č. 1 (PDF, 611 kB)

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy (PDF, 214 kB)

Prílohy k výzve:

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]