Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Zrušenie výzvy OPLZ-PO6-SC612-2015-1a a OPLZ-PO6-SC612-2015-1b

18. 12. 2015

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os 5 a 6 Operačného programu Ľudské zdroje, dňa 18. decembra 2015 ruší výzvu na predkladanie ŽoNFP s kódmi OPLZ-PO6-SC612-2015-1a a OPLZ-PO6-SC612-2015-1b. V záujme maximálnej adresnosti poskytovanej podpory voči potrebám dotknutých regiónov považujeme za nevyhnutné vykonať zmeny podmienok poskytnutia príspevku v zmysle rozšírenia škály podporovaných aktivít. Naším cieľom je poskytnutie komplexnej podpory rozvoju kapacít predškolských zariadení a vytvorenie predpokladov pre zvýšenie kavality nimi poskytovaných inkluzívnych vzdelávacích programov. V týchoto dňoch rezort vnútra intenzívne pracuje na nastavení výhodnejších podmienok pre potenciálnych žiadateľov a plánuje vyhásenie novej výzvy v priebehu mesiaca január 2016.

Bližšie informácie budú dostupné na webovom sídle http://www.minv.sk/?aktualne-vyzvy-2

Informácia o zrušení výzvy (PDF, 181 kB)

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]