Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. február 2023, piatok
 

Atlas rómskych komunít 2019

Ako vznikol Atlas rómskych komunít 2019

Atlas rómskych komunít je jedným z celej škály projektov a aktivít, ktoré realizuje Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK). Je nástrojom na mapovanie štrukturálnych nerovností medzi Rómami a majoritou. Vo výsledku obsahuje širokú paletu informácií o obciach s rómskymi osídleniami a o samotných osídleniach, preto je dobrým východiskovým zdrojom pre nápravu nerovností prostredníctvom verejných politík.

Atlas sa zameriava na mapovanie životných podmienok a dostupnosť vybraných služieb, no nepokrýva celú šírku znevýhodnení, ktorým Rómovia čelia (napr. o diskriminácii, či iných problémoch).

Atlas rómskych komunít je už takmer dve desaťročia zaužívaným názvom. Prvý Atlas bol publikovaný v roku 2004, v 2013 sa realizoval druhý v poradí, a v roku 2019 sa uskutočnilo tretie mapovanie rómskych komunít pod tým istým názvom. Je dôležité poznamenať, že aj keď využíva pojem „komunita“, osídlenia a ich obyvatelia, o ktorých životných podmienkach Atlas vypovedá väčšinou netvoria „komunitu“ v sociologickom zmysle slova.

Ciele

V širšom zmysle medzi ciele Atlasu možno zahrnúť:

  • Prispieť k lepšiemu a cielenejšiemu vynakladaniu finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na rómske komunity.
  • Zvýšiť efektívnosť implementovaných aktivít sústredením sa na tie rómske komunity a obce, kde je realizácia týchto aktivít najpálčivejšia.
  • Prispieť k udržateľnosti kooperácie vlády a obcí pri riešení problémov sociálne vylúčených komunít.
  • Vytvoriť podrobný faktografický rámec pre cielené čerpanie EU zdrojov v programovom období 2021-2027.

 

Na stiahnutie:

Atlas rómskych komunít 2019 (XLSX, 1 MB) 

Metodika tvorby atlasu (DOCX, 30 kB)

 

V prípade otázok k Atlasu a jeho obsahu, prosím kontaktujte:

Mgr. Ľudmila Plachá, PhD.

Odbor implementácie projektov ÚSVRK

telefón: 02 509 44975

e-mail: TA.13G4@SUQSRD.SRG4PHR@

Atlas rómskych komunít 2019 - zoznam obcí (PDF, 444 kB)