Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. máj 2023, streda
 

Atlas rómskych komunít 2004

Cieľom  projektu Atlas rómskych komunít 2004 bolo získať čo najviac dostupných informácií pre potreby štátnej správy, efektívnu realizáciu politík smerujúcich k zlepšeniu postavenia Rómov v našej spoločnosti.  Zadávateľom projektu bol  Úrad splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rómske komunity.

Ciele mapovania:

  • prispieť k lepšiemu a cielenejšiemu vynakladaniu  finančných zdrojov na realizáciu aktivít zameraných na rómske komunity,
  • zvýšiť efektívnosť implementovaných aktivít sústredením na tie rómske komunity, kde je realizácia týchto aktivít najdôležitejšia ,
  • prispieť k udržateľnosti kooperácie vládneho a mimovládneho sektora, rozšíriť informačný rámec o Rómoch na Slovensku,
  • prehodnotiť spôsob vytvárania databázy rómskych osídlení,
  • zaplniť informačnú medzeru týkajúcu sa lokalizácie a infraštruktúrneho vybavenia rómskych osídlení, ich demografickej štruktúry, ekonomického a kultúrneho potenciálu, vzťahov s nerómskou populáciou, či realizovaných projektov,
  • vytvoriť štandardizovanú formu zberu dát a dosiahnuť udržateľnosť tohto zberu. 

Chatrč v Nižnom Tvarožci 
Podľa Atlasu rómskych komunít 2004 je na Slovensku 149 segregovaných osídlení.

Dáta a informácie, ktoré boli zozbierané a analyzované boli poskytnuté donorom aj širokej verejnosti vo forme výslednej publikácie „Atlas rómskych komunít na Slovensku  2004“.

Projekt podporili: Úrad vlády SR, Svetová banka, Medzinárodná kanadská rozvojová agentúra – CIDA
Obdobie realizácie: september 2003 – jún 2004