Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. apríl 2023, nedeľa
 

Berieme mladých Rómov a Rómky vážne

Čo mladí Rómovia potrebujú? 

Mapovanie a analýza problémov, potrieb, snov a vízií mladých Rómov od 16 do 30 rokov. Na základe aktivít bývalých projektov rómskych platforiem sme zistili niektoré informácie o potrebách a víziách mladých Rómov na Slovensku. Pre tvorcov politiky je nevyhnutná analytická správa o mladých Rómoch, ktorá bude jedným z výstupov tohto projektu. Táto správa uzavrie niektoré z výstupov z predchádzajúcich projektov, ale taktiež zrealizujeme kvalitatívne mapovanie problémov, potrieb a vízií mladých Rómov a Rómok vo všetkých regiónoch Slovenska. Mapovanie a správa budú základom pre tvorcov politík v oblasti integrácie Rómov, ale aj v oblasti tvorby mládežníckej politiky na Slovensku.

 

Dielne budúcnosti

Dielne budúcnosti sú stále jedna z najúspešnejších aktivít v rámci projektov rómskych platforiem. V rokoch 2021 – 2022 zameriame dielne špeciálne na viacnásobnú diskrimináciu. Cieľom týchto konzultácií je zvýšiť povedomie o viacnásobnej diskriminácii, podporiť rozvoj politík podložených dôkazmi a primeraných opatrení na riešenie viacnásobnej diskriminácie na základe otvoreného zoznamu dôvodov diskriminácie (napríklad v súlade s Európskym dohovorom o ľudských právach atď.)  Veríme, že by to malo viesť aj k ďalšiemu výskumu toho, ako viacnásobná diskriminácia ovplyvňuje mladých ľudí a ich participáciu. Výsledkom stretnutí bude správa, ktorá zhromaždí rôzne prípady viacnásobnej diskriminácie mladých Rómov a popis toho, ako ovplyvňuje ich zapojenie do života spoločnosti.

 

Posilnenie Poradného orgánu splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity pre oblasť mládeže

Poradný orgán bol v marci 2021 posilnený o novozvolených členov. Členovia poradného orgánu budú tiež súčasťou celoštátnej rómskej platformy a regionálnych rómskych platforiem. Jednou z úloh poradného orgánu bude predstaviť a vysvetliť novú „stratégiu“ mladým Rómom v rôznych regiónoch. Budú sa tiež podieľať na tvorbe zjednodušenej verzie stratégie pre mládež v slovenskom a rómskom jazyku. Poradný orgán bude mať max 15 členov, ročne sa uskutočnia min 3 stretnutia so splnomocnenkyňou a 2 regionálne stretnutia.

 

Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2030 - verzia  pre mládež

Počas roku 2021, po prijatí stratégie vládou Slovenskej republiky, vytvoríme spolu s poradným orgánom pre mládež a pracovníkmi s mládežou špeciálnu verziu stratégie pre mladých ľudí. V tejto verzii zjednodušíme byrokratický jazyk stratégie a urobíme ho priateľskejším pre mladých ľudí. Stratégia bude k dispozícii online a bude distribuovaná aj organizáciám, školám a komunitným centrám. To nám pomôže viac zapojiť mladých Rómov a Rómky do procesu implementácie stratégie.

eu emblem

Tieto aktivity sú financované z programu Európskej únie - Práva, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). These activities are funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).