Polícia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. apríl 2020, streda
 

Informácie o pobyte na území SR v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie (Brexit)

ENGLISH VERSION

For further information please check the Foreigners Police Guidance in English Version
https://www.gov.uk/guidance/living-in-slovakia

Pobytové práva pre občanov UK na Slovensku:

 • Momentom Brexitu bude priamo aplikovaná dohoda o vystúpení UK z EÚ („Dohoda“), to znamená, že nebude platiť ustanovenie § 131h zákona č. 404/2001 o pobyte cudzincov, ktorá bola upravená pre „no deal Brexit“.
 • Všeobecne platí, že až do konca prechodného obdobia podľa Dohody budú môcť občania UK a ich rodinní príslušníci využívať právo voľného pohybu v rámci EÚ ako doteraz až do 31.12.2020. Až od 1.1.2021 budú považovaní za štátnych príslušníkov tretej krajiny. 
 • Všetci, ktorí už majú zaregistrované právo pobytu v SR, alebo tak urobia do 31.12. 2020 získajú automaticky niektorý z druhov trvalého pobytu. Môžu tak urobiť na vlastnú žiadosť od momentu vystúpenia UK z EÚ, alebo sa ich pobyt automaticky zmení 1.1.2021.  
   
 • Po skončení prechodného obdobia najneskôr do 30.6.2021 si musia požiadať o vydanie nových dokladov ako štátny príslušníci tretej krajiny podľa druhu pobytu aký im bol udelený (trvalý pobyt na 5 rokov alebo dlhodobý pobyt EÚ).

 V praxi to znamená že 

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu vystúpenia UK z EÚ registrované právo na pobyt v Slovenskej republike  menej ako 5 rokov: 

 • Tejto skupine občanov UK sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po Brexite, a až do 31.12. 2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, tak sa pobyt  automaticky zmení po 31.12.2020. 

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí majú ku dňu vystúpenia UK z EÚ registrované právo na pobyt v Slovenskej republike  viac ako 5 rokov:  

 • Tejto skupine občanov UK sa zmení pobyt  občana EÚ/rodinného príslušníka občana EÚ na trvalý pobyt - dlhodobý pobyt EÚ podľa § 52. Na vlastnú žiadosť tak môžu urobiť ihneď po Brexite, až do 31.12. 2020. Ak o túto zmenu nepožiadajú, tak sa pobyt  automaticky zmení po 31.12.2020.  

Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí si zaregistrujú právo na pobyt v Slovenskej republike po vystúpení UK z EÚ do 31.12.2020:  

 • Táto skupina občanov UK sa na OCP PZ zaregistruje na pobyt za rovnakých podmienok ako občania EÚ, alebo si môžu priamo zvoliť trvalý pobyt (podľa § 43
  ods. 1 písm. e)). Ak si zvolia registráciu pobytu ako občania EÚ, ich pobyt sa automaticky zmení po 31.12.2020 na trvalý pobyt na 5 rokov podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona o pobyte cudzincov.

 Občania UK a ich rodinní príslušníci, ktorí prídu na pobyt na územie Slovenskej republike po 31.12.2020:

 •    Táto skupina občanov UK sa bude považovať za štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí nepodliehajú vízovej povinnosti. Budú si môcť sa na OCP PZ požiadať o udelenie niektorého z účelov prechodného pobytu, trvalého pobytu alebo tolerovaného pobytu.

 Upravené dňa/Last Modify: 30. 1. 2020, 09:09