Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Bulharská republika

 1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o bezvízových cestách občanov (Bratislava, 18. septembra 1995)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 64/1996
  - nadobudnutie platnosti: 13. januára 1996
   
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb (Bratislava, 22. mája 2006)
  - uverejnená v Zbierke zákonov SR pod č. 310/2007
  - nadobudnutie platnosti: 13. júla 2007
 3. Protokol na vykonávanie Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o readmisii osôb (Bratislava, 22. mája 2006)
  - nadobudnutie platnosti: 13. júla 2007
 4. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Bulharskej republiky o policajnej spolupráci (Sofia, 4. novembra 1999)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 303/2000
  - nadobudnutie platnosti: 1. septembra 2000