Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Zamestnanci

Verejné vyhlášky  |  Vyvlastňovanie  |  Zamestnanci

RNDr. Ivana Žureková

vedúca odboru
Telefón 041/733 5980

Oddelenie územného plánovania

Ing. arch. Marie Krajčová

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5995

Ing. arch. Lucia Krupová

Telefón 041/733 5999

Ing. arch. Ingrid Tomová

Telefón 041/733 5992

Oddelenie štátnej stavebnej správy

Ing. Anna Tomkówa

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5979

Mgr. Anna Damašková

Telefón 041/733 5997

Mgr. Katarína Ďuranová

Telefón 041/733 5981

Ing. Alena Janišová

Telefón 041/733 5990

Ing. Dagmar Kodymová

Telefón 041/733 5985

Mgr. Andrej Pavlech

Telefón 041/733 5982

Ing. Richard Pálfy

Telefón 041/733 5984

Ing. Silvia Repkovská

Telefón 041/733 5987

Ing. Eva Kullová

Telefón 041/733 5993

Mgr. Brigita Zajacová

Telefón 041/733 5996

Oddelenie bytovej politiky

Mgr. Andrea Vančáková

vedúca oddelenia
Telefón 041/733 5998

Mgr. Silvia Bartková

Telefón 041/733 5991

Ing. Peter Ďurana

Telefón 041/733 5986

Mgr. Zuzana Pekaríková

Telefón 041/733 5989