Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 26. máj 2020, utorok
 

Certifikáty ZEP

Aktuálne certifikáty

Meno držiteľa certifikátu Platnosť od:  Platnosť do: 
Ing. Iveta Sabolčáková 11. marca 2019 12:47:17

10. marca 2020 12:47:17

JUDr. Valéria Dzugasová

11. marca 2019 13:03:44

10. marca 2020 13:03:44

Ing. Katarína Mešterová

11. marca 2019 14:06:33

10. marca 2020 14:06:33

Ing. Helena Jaremková

11. marca 2019 14:28:07 

10. marca 2020 14:28:07

Mgr. Katarína Kočišová 11. marca 2019 14:06:33

10. marca 2020 14:06:33

Certifikáty s ukončenou platnosťou