Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Cesta Lídra /Líderky

 

„Buď LÍDROM, máš na to!“ (PDF, 130 kB)

prihlasovanie otvorené do: 2. 2. 2020, vyplň online prihláškuTU

 

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v rámci projektu „Rómske platformy“ Ťa srdečne pozýva na trojfázovú neformálnu vzdelávaciu aktivitu s názvom: „Cesta Lídra – Školenie pre mladých rómskych lídrov“. Jednotlivé fázy školení ktoré sa budú realizovať v 1 mesačných odstupoch, celkovo 3 školiace stretnutia vždy (piatok – nedeľa), sú obsahovo zamerané na rozvoj zručností, schopností mladých ľudí a to najmä rómskej mládeže na ceste osvojovania si roly mladého lídra. Školenie je zamerané aj na sebapoznávanie, sebahodnotenie, uvedomovanie si vlastných „úloh / rolí“ vo svojej komunite, spoznať a stotožniť sa so svojimi silnými ale aj slabými stránkami, kde sa Ti otvorí priestor na osobnostný rozvoj.

Termíny a miesta školiacich fáz :

1 Fáza školenia: 14. - 16. 2. 2020 - Zemplínska Šírava, Penzión - Hotel Felícia

2 Fáza školenia: 13. - 15. 3. 2020  - Ružomberok, Penzión  - Sidorovo

3 Fáza školenia: 1. - 3. 5. 2020  - (miesto upresníme)

Komu je školenie určené ?

-       záujemcom vo veku 18 – 30 rokov, ktorí sú pripravení novonadobudnuté vedomosti na ceste lídra preniesť aj do praktickej roviny

-       mladým Rómom a Rómkam

-       vysokoškolským študentom

-       mladým rómskym lídrom

-       pracovníkom z pomáhajúcich profesií

-       komunitným pracovníkom

-       terénnym sociálnym pracovníkom a terénnym pracovníkom

-       pracovníkom samospráv

-       dobrovoľníkom

Čo získaš na Ceste Lídra ?

-        hlbšie pochopenie procesu „líderstva“ – čím si musí mladý človek prejsť aby sa stal lídrom resp. akým výzvam bude musieť čeliť 

-        ako motivovať mladých ľudí do aktivít na miestnej úrovni

-        prostredníctvom vlastného zážitku získaš inšpiráciu využívať viaceré nové prístupy a techniky pri sprevádzaní mladých ľudí a v práci s nimi

-        posilníš sa v zručnostiach lídra – self-manažment, koordinácia tímu, „mäkké“ zručnosti

-        zlepšíš si komunikáciu pri plánovaní a  vedení aktivít – (gestikulácia, reč tela a práca s hlasom)

-        poznatky o dynamike skupiny a riedenie jej emócií prostredníctvom komunikácie a diskusie

-        pochopíš rozdiel medzi líderstvom  vs. facilitáciou

-        naučíš sa ako zvládať námietky a odmietavé stanoviská v komunikácií

-        riadenie diskusie, moderovanie

-        príprava a prednes prejavu

-        príprava a absolvovanie rozhovoru pre média

-        vizualizácia a využitie audiovizuálnej techniky

-        zvládanie krízových situácií 

-        hodnotenie školenia, spätná väzba, dopad a revízia kurzu

-        aktivizmus, politiky mládeže, politiky zamerané na Rómov

 

Svojou účasťou na školení získaš nové vedomosti, zručnosti mladého lídra schopného motivovať, podporovať a viesť mladých ľudí k zapájaniu sa do vecí verejných, a taktiež získaš nové priateľstvá, kontakty a možnosti cez ktoré budeš môcť posúvať ďalej svoj odkaz, nápady a plány.

Všetky náklady spojené s účasťou na školení (cestovné výdavky, strava, ubytovanie) sú hradené zo zdrojov projektu.

EU EMBLEM

Aktivity sú spolufinancované z programu Európskej únie - Právo, rovnosť a občianstvo (2014 - 2020). / These activities are co-funded by the European Union’s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014-2020).