Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. február 2020, pondelok
 

Čiastka 14 vydaná 18. decembra 2007

OPERATÍVNE POKYNY

pre

OBVODNÉ ÚRADY

Logo_SR

Vydáva: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, sekcia verejnej správy  

Ročník: 2007

Čiastka: 14 z 18. decembra  2007

 

XXVI/12  Dohoda o súčinnosti na zabezpečenie doručovania povolávacích rozkazov a rozhodnutí Slovenskou poštou, a. s.

XXVI/13  Metodické usmernenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky k určeniu podmienok pre použitie plynového oleja pri živelných pohromách, haváriách alebo katastrofách