Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

COVID-19

Popis kľúčových činností Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity počas pandémie COVID-19

Newsletter č.2 Covid-19 v kocke (PDF, 314 kB)   

Popis činnosti a sociálnych služieb KC/NDC/NSSDR, ktoré boli uskutočňované a pokytované v období krízovej situácie, potvrdený poskytovateľom služby  (DOCX, 72 kB)

Zoznam zamestnancov KC/NDC/NSSDR potvrdený poskytovateľom služby ktorí v KC/NDC/NSSDR vykonávali činnosti a poskytovali sociálne služby v období krízovej situácie   (DOCX, 71 kB)

Čestné prehlásenie poskytovateľa služieb, že v období krízovej intervencie nemal poskytovateľ služby pozastavenú činnosť a poskytoval v krízovom režime klientom sociálne služby   (DOCX, 93 kB)

Newsletter č.1 Covid-19 v kocke (PDF, 408 kB)  

Usmernenie k výkonu činností poskytovateľov služby zapojených do Národného projektu "Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza" počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid - 19    (DOCX, 75 kB)

Príloha 1 Semafor v súvislosti s ochorením COVID 19 v KC/NDC/NSSDR (DOCX, 21 kB)

Popis kľúčových činností počas pandémie COVID-19 (PDF, 582 kB)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby  KC/NDC/NSSDR v rámci Národného projektu  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza (PDF, 350 kB)

Usmernenie k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 (PDF, 311 kB)

Prílohy k usmerneniu k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 (ZIP, 2 MB)

Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu materských škôl zapojených do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM I. počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 (PDF, 296 kB)

 

Informácie

Odporúčania Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre samosprávy v súvislosti s ochorením COVID 19 (PDF, 312 kB)

Spustili sme mapový portál pre zobrazovanie a koordináciu napĺňania potrieb obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít

Dňom 6.4. 2020 bol splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity zriadený krízový Covid tím ÚSVRK

Najdôležitejšie informácie o Covid - 19