Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. október 2020, sobota
 

COVID-19

Popis kľúčových činností Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity počas pandémie COVID-19

Popis kľúčových činností počas pandémie COVID-19 (PDF, 582 kB)

Usmernenie pre poskytovateľov sociálnej služby  KC/NDC/NSSDR v rámci Národného projektu  Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít - II. Fáza (PDF, 350 kB)

Usmernenie k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 (PDF, 311 kB)

Prílohy k usmerneniu k výkonu terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov v rámci národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II.“ počas trvania epidémie COVID-19 (ZIP, 2 MB)

Usmernenie k výkonu činností inkluzívneho tímu materských škôl zapojených do národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít I. – NP PRIM I. počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 (PDF, 296 kB)

 

Informácie

Odporúčania Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity pre samosprávy v súvislosti s ochorením COVID 19 (PDF, 312 kB)

Spustili sme mapový portál pre zobrazovanie a koordináciu napĺňania potrieb obyvateľov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít

Dňom 6.4. 2020 bol splnomocnenkyňou vlády SR pre rómske komunity zriadený krízový Covid tím ÚSVRK

Najdôležitejšie informácie o Covid - 19