Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Cyperská republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o spolupráci v boji proti organizovanej trestnej činnosti, terorizmu, nedovolenému obchodovaniu s omamnými a psychotropnými látkami a iným druhom trestnej činnosti (Bratislava, 26. februára 2004)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 509/2005
    - nadobudnutie platnosti: 24. novembra 2005
  2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Cyperskej republiky o zrušení vízovej povinnosti (Nikózia, 8. septembra 1993)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 102/1994
    - nadobudnutie platnosti: 22. decembra 2003