Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Delegovanie člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie pre Referendum 2023

D e l e g o v a n i e
člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie
pre Referendum 2023

Podľa § 4 ods. 4 zákona č. 395/2022 Z. z. o špeciálnom spôsobe hlasovania v referende na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 do špeciálnej okrskovej volebnej komisie môže delegovať po jednom členovi a jednom náhradníkovi politická strana alebo koalícia, ktorá získala v ostatných voľbách zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky a petičný výbor za referendum.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo petičný výbor za referendum prednostovi okresného úradu najneskôr 40 dní predo dňom konania referenda, t. j. do 12. decembra 2022 do 24.00 h uvedeného dňa. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme osobne alebo prostredníctvom pošty na adresu:

Okresný úrad Gelnica, prednosta
Hlavná 1
056 01  Gelnica

Ak sa politická strana alebo petičný výbor pre referendum rozhodla pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva v OVK je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené, teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na prepravu, alebo elektronicky na e-mailovú adresu TA.13G4@RI.SKAF3PYLD@. Pre vznik členstva v OVK je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu.