Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. november 2019, utorok
 

„Deň 112“- oslava jednotného európskeho čísla tiesňového volania 112

Tento rok bol zameraný na cieľovú skupinu detí v školskom veku, ktorí sú pomerne častými užívateľmi linky 112 a nie vždy vedia, ako ju správne používať. Zahájenie oslavy„Európskeho Dňa 112“začalo 10. februára 2017 o 9.00 hod. v zasadačke  Okresného úradu Nitra.
Programu  sa  zúčastnilo  39  žiakov 7. a 8. ročníka s  pedagogickým dozorom zo ZŠ Topoľová v Nitre. Moderátorom programu bol Ing. Ján Koprda vedúci oddelenia KS IZS. Oslavu zahájil Ing. Rastislav Brázdil vedúci odboru krízového riadenia. Pre deti bol pripravený zaujímavý program: prezentácia linky  tiesňového volania 112, prehliadka vozidiel HaZZ, PZ, KCHL CO a sanitky. Prehliadka KS IZS, činnosť operátorov KOS HaZZ, ZZS a OÚ pri príjme tiesňového volania, lokalizácia  pevnej linky a mobilných operátorov,  oprávnené a neoprávnené  volania– ukážka hovorov,  ukážka poskytovania prvej pomoci na figuríne, simulovaná akcia v spolupráci s KOS ZZS (nehybne ležiaci človek na chodníku, jeho oživovanie dobrovoľníkom z radov žiakov, podľa pokynov operátora  ZZS - na figuríne). Cieľom prezentácie linky tiesňového volania 112 bolo deťom vysvetliť čo je linka tiesňového volania, kedy na ňu volať, čo povedať operátorovi a ako sa správať pri nahlasovaní nejakej udalosti. Zároveň im bolo vysvetlené prečo túto linku nezneužívať. Veľkému záujmu sa žiaci tešili aj pri prehliadkach zásahových vozidiel HaZZ, ambulancie ZZS, KCHL CO a PZ. Deti sa najviac zaujímali o vybavenie vozidiel, kedy zasahujú a akým spôsobom vykonávajú zásah. Príslušníci policajného zboru pripravili pre nich aj pútavé ukážky vyhľadávania  drog, zadržanie páchateľa a vyhľadávanie výbušnín pomocou vycvičených psov. Nájdená výbušnina bola zneškodnená pyrotechnikom. Na koordinačnom stredisku žiaci mohli priamo sledovať činnosť operátorov OÚ a záchranných zložiek, oboznámiť sa s lokalizáciou volajúceho na pevnej linke aj mobilných operátorov ako i so spôsobom vybavovania hovorov. Zaujímavá pre nich bola aj simulovaná  ukážka ako správne volať pomoc pre postihnutého, ako sa riadiť pokynmi operátora ZZS a podľa jeho pokynov  poskytnúť prvú pomoc, ktorú si priamo vyskúšali na figuríne pod odborným dozorom vedúcej operátorky KOS ZZS PhDr. Ivety Vojčiniakovej. Hlavným cieľom osláv bolo zvýšenie informovanosti o správnom používaní linky 112, zníženie počtu neoprávnených volaní  na linku 112 a priblíženie náročnej práce na koordinačnom stredisku integrovaného záchranného systému a operačných strediskách záchranných zložiek. Kladne môžeme hodnotiť vysoký záujem žiakov o všetky činnosti prezentované počas programu ako aj ich vysokú disciplínu počas celého podujatia. 

foto1
foto1
foto2
foto2
foto3
foto3
foto4
foto4
foto5
foto5
foto6
foto6
foto7
foto7