Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. august 2022, utorok
 

Dobrá prax aktivačnej práce

Zborník Dobrá prax aktivačnej práce sa snaží poukázať na úspešné príklady využívania aktivačnej činnosti v prospech miestneho spoločenstva. Snažili sme si vybrať príklady, ktoré sú svojim spôsobom výnimočné, inovatívne, alebo jednoducho: inšpirujúce.

Zborník Dobrá prax aktivačnej práce

Tieto prípadové štúdie prezentujeme ako ukážky toho, ako sa dá tento - často podcenený - nástroj naplno využiť. Chceme tak docieliť to, aby sa čím viac samospráv inšpirovalo dobrou praxou ostatných. Aby sme rozšírili objem takých lokalít, kde sa prostredníctvom pracovnej sily marginalizovaných skupín vytvára hodnota, kde obec funguje ako medzitrh práce. Naša ambícia je poukázať na silný potenciál tohto nástroja, ak sa ocitne v správnych rukách.

Aktivačná práca je len jeden z nástrojov v oblasti zamestnanosti. Môže však svojim spôsobom fungovať ako odrazový mostík, ako prvý kontakt s prácou pre dlhodobo nezamestnaných. Pozitívne príklady z regiónov ukazujú, že naozaj platí: tam kde je vôľa, nájde sa aj cesta. Ideálne na trh práce.