Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. október 2020, utorok
 

Dokumenty na stiahnutie

V tejto časti nájdete dokumenty, ktoré budete potrebovať pre výbavenie svojich záležitostí na OÚ Košice. V súčasnej dobe je možné použiť formuláre len v PDF  a RTF formáte. 

Dokumenty sú rozdelené podľa vecnej problematiky. Orientujte sa podľa toho, čo chcete na úrade vybaviť.

Pri osobnom podaní žiadosti je možné správny poplatok v príslušnej výške zaplatiť v hotovosti [nepotrebujete kolky] do pokladne úradu.   

Organizačný odbor

Odbor všeobecnej vnútornej správy  

Odbor živnostenského podnikania

Odbor krízového riadenia

Majetkovoprávny odbor

  • xxxxx 

Odbor školstva

  • xxxxx

Odbor výstavby a bytovej politiky

  • xxxxx 

Odbor oprávnych prostriedkov

  • xxxxx

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

  • xxxxx

Odbor starostlivosti o životné prostredie  

  • xxxxx

Pozemkový a lesný odbor  

  • xxxxx

Katastrálny odbor

  • xxxxx