Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. marec 2023, utorok
 

Dokumenty pre užívateľa

Dokumenty pre užívateľa  |  Dokumentácia súvisiaca s Covid - 19

 Sprievodca pre užívateľov zapojených do národného projektu „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. “  (PDF, 542 kB)

Príloha 1a Zoznam vybraných 150 obcí Atlasu RK 2013, na území ktorých budú obce a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb oprávnení vykonávať TSP a TP pre účely Národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II (PDF, 631 kB) 

Príloha 1b Zoznam obcí Atlasu RK 2013, v rámci ktorého bude ďalších indikatívne 44 obcí mimo vybraných 150 obcí a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb oprávnených vykonávať terénnu sociálnu prácu a terénnu prácu pre účely národného projektu TSP a TP v obciach s prítomnosťou MRK II. (PDF, 1 MB) 

Príloha 1c Oprávnení užívatelia - obce nachádzajúce sa v Atlase rómskych komunít (2013),  ktoré neboli v období 2017-2019 zapojené do NP TSP a TP I. (PDF, 492 kB) 

Príloha 2 Postup pri obsadzovaní pracovných pozícii terénny sociálny pracovník a terénny pracovník (PDF, 912 kB)

Príloha 3 Spôsob vedenia dokumentácie pri výkone terénnej sociálnej práce (PDF, 520 kB)

Príloha 4 Štandardy terénnej sociálnej práce a terénnej práce v sociálne vylúčených komunitách (PDF, 1 MB)

 

Príloha 5a Plagát - terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. (PDF, 223 kB)

Príloha 5b Logo - Európsky sociálny fond, Európsky fond sociálneho rozvoja (PDF, 27 kB)

Príloha 6 Dokumenty k transferom: (DOC, 185 kB)