Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

EBOLA - INFORMÁCIE ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SR

Epidémia ochorení vyvolaných vírusom Ebola je hlásená od decembra 2013 a v súčasnosti postihuje krajiny západnej Afriky (Guinea, Libéria, Sierra Leone, Nigéria).

Napriek tomu, že riziko nakazenia pre obyvateľov Európy je nízke, všetky krajiny pristúpili k prijatiu preventívnych opatrení vzhľadom k tomu, že sa jedná o zriedkavé, ale nebezpečné ochorenie. Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky neustále monitoruje epidemiologickú situáciu v postihnutých oblastiach. Boli prijaté opatrenia na národnej úrovni na prevenciu šírenia ochorenia v prípade jeho výskytu a obyvatelia sú pravidelne informovaní o epidemiologickej situácii a rizikách ochorenia prostredníctvom médií.

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, okrem pravidelne publikovaných  informácií, vydal informačný leták týkajúci sa hemoragickej horúčky Ebola, s cieľom prevencie a zvýšenia zdravotného uvedomenia občanov. V letáku je možné nájsť dôležité informácie ohľadne možného prenosu a prejavov ochorenia, rizika nákazy ako aj odporúčania pre cestujúcich, ktorí sa vrátili z krajín výskytu Eboly.
zdroj: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky 

Na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky  sú zverejňované a aktualizované informácie týkajúce sa epidémie vírusového ochorenia Eboly:

  • pracovné koordinačné stretnutia v súvislosti s epidémiou Eboly
  • opatrenia, ktoré boli doteraz prijaté a ich platnosť
  • informácie pre verejnosť, osvetová činnosť