Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Spomienka na obete dopravných nehôd (2022)

Liptovský Mikuláš, 24. 11. 2022

09. Pamiatka obetí DN 2022 Liptovský Mikuláš

Posledné nedele cirkevného roku sa v našej cirkvi nesú v znamení posledných vecí človeka – smrť, posledný súd a večnosť. Sú to však veci, na ktoré by sme mali ako veriaci ľudia myslieť v prvom rade. O to viac, že nikto z nás netuší, kedy sa u neho tieto veci dostanú k slovu. Na posledné veci našej časnej púte by sme mali myslieť v prvom rade. Podľa toho žiť, podľa toho sa správať... Aby sme boli nielen
poslucháčmi, ale aj činiteľmi Božieho slova.  

Príznačne k tejto téme pripadol na tohoročnú nedeľu Večnosti – 20. novembra 2022 Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd. Smrť pri dopravnej nehode nás obzvlášť pristaví k zamysleniu, že nepoznáme dňa, ani hodiny... Človeka zamrazí, keď si uvedomí, že v sekunde sa môže skončiť jeho život a s ním všetky jeho plány. Tiež, že sa s tým prevráti na ruby život jeho najbližších.

My duchovní, ktorí pôsobíme v zložkách Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sa s takýmito tragickými udalosťami vo svojej službe stretávame častejšie. Duchovná pomoc a ľudská podpora v ťažkej a náročnej situácii smeruje nielen k blízkym a pozostalým ľuďom, ale aj k policajtom či hasičom, ktorí sa v tej chvíli stretli s ľudskou tragédiou, smrťou a neopísateľnou bolesťou. Preto práve spoločne s nimi sa už niekoľko rokov stretávame v chrámoch Božích v tretiu novembrovú nedeľu – Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd – aby sme si uctili pamiatku vyhasnutých životov na cestách, či železniciach, a svojou účasťou podporili smútiacich pozostalých a priateľov. Zároveň, aby sme pripomenuli a povzbudili verejnosť k ohľaduplnému správaniu v cestnej premávke.

Pietne spomienky sa konali na viacerých miestach, vo viacerých cirkevných zboroch, predovšetkým v miestach pôsobenia duchovných Úradu ekumenickej pastoračnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Ďakujeme týmto všetkým cirkevným zborom ECAV, ktoré sa prostredníctvom materiálu zaslaného cez GBÚ zapojili do tejto pietnej spomienky a stali sa tak súčasťou celosvetového dňa pamiatky obetí dopravných nehôd. 

Miestom Celoslovenskej pietnej spomienky na obete dopravných nehôd, ktorá sa konala v rámci nedeľných Služieb Božích, bol už tradične Liptovský Mikuláš, a to vzhľadom na jeho polohu, aj historické pozadie. Z toho miesta zaznievali pre Slovákov dôležité impulzy ktoré mali celospoločenský dosah.

Kazateľom slova Božieho bol generálny duchovný Ústredia ekumenickej pastoračnej služby v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch SR Viktor Sabo. Kázal na text z Matúšovho evanjelia 7,12 „Preto čokoľvek chcete, aby vám ľudia činili, čiňte im aj vy; lebo to je zákon aj proroci.“ Toto Ježišovo „zlaté pravidlo“ platí nielen pre život vo vnútri cirkvi, nielen pre vzájomné ekumenické vzťahy, ale predovšetkým pre bežný život človeka. Platí aj vtedy, keď si sadáme za volant, či sme účastníkmi premávky ako chodci, cyklisti a motocyklisti. Keď chceme, aby k nám boli iní ľudia ohľaduplní, buďme ohľaduplní aj my sami. Keď chceme, aby iní boli na ceste dobre viditeľní, buďme viditeľní aj mysami. Tak bude viditeľná aj naša viera.

Riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR Milan Petrula predniesol duchovný úvod k tohoročnej štatistike dopravnej nehodovosti a v rámci výzvy pre ľudí zúčastnených v chrámoch ale aj na iným miestach  uviedol: „Vždy keď si sadneme za volant uvedomme si, že život má nesmiernu cenu, nielen ten náš ale aj iných a buďme disciplinovanými a ohľaduplnými vodičmi, ktorí bezpečne dôjdu do cieľa. Jazdime opatrne a s ohľadom aj na ostatných účastníkov cestnej premávky. Život je nesmierne drahý, nikdy nezabudnime, že auto sa dá kúpiť, ale ľudský život.... nie.“ 

Riaditeľ Odboru dopravnej polície Prezídia Policajného zboru Slovenskej republiky Tomáš Vrábel na Službách Božích uviedol,  že cieľom je nielen uctiť si pamiatku obetí dopravných nehôd, ale preventívnou formou upozorniť všetkých účastníkov cestnej premávky na tragické následky dopravných nehôd. Podľa jeho slov - počas desiatich mesiacov tohto roka sa na Slovensku stalo 10 098 dopravných nehôd, o život pri nich prišlo 200 osôb, z nich 165 mužov a 35 žien. „Pri prepočte na počet dní sa denne na Slovensku stane približne 33 dopravných nehôd a v priemere za tri dni zomrú na našich cestách dvaja ľudia. Za každým číslom zo štatistiky je ľudský život, ktorý sa už nedá vrátiť, preto keď vyrážate na cesty, vždy myslite na to, aká je tenká hranica medzi životom a smrťou a jazdite tak, aby ste sa domov vrátili živí
a zdraví,“ uviedol Tomáš Vrábel. Zároveň zhromaždeniu prečítal list od ministra vnútra Romana Mikulca, v ktorom minister pripomenul, že práve v uplynulom období došlo k obzvlášť ťažkým dopravným nehodám s krutými tragickými následkami. Či už išlo o smrť našich kolegov z rezortu – hasičov, ktorí prišli o život ako cyklisti na Lešti, alebo sa jednalo o smrť mladých ľudí na Zochovej ulici v Bratislave. Išlo o nehody, pri ktorých zohrali svoju úlohu nepozornosť a alkohol za volantom. Povzbudil ľudí k dôslednému a vzornému správaniu sa v premávke,
kde ľahostajnosť a naoko banalita môže zapríčiniť smrť nevinných ľudí.

Prítomní na Službách Božích boli tiež predstavitelia a príslušníci polície, hasičov, zdravotných záchranárov, predstavitelia mesta, samosprávy a štátnej správy. Vzácnym zahraničným hosťom na pietnej spomienke bol diakon Pétur Thorsteinsson, výkonný riaditeľ projektu Hoffnung für Osteuropa, z Nemecka.

Policajný duchovný Ján Paciga, ktorý zodpovedal za prípravu a priebeh pietnej spomienky, vyzval po prečítaní štatistiky prítomných k spoločnému odriekaniu Apoštolského vierovyznania a následne pozval v rámci pietneho aktu k zapáleniu sviečok predstaviteľov a príslušníkov ozbrojených a záchranárskych zložiek. Spolu s nimi zapálil sviečku primátor mesta Liptovský Mikuláš Ján Blcháč.

Nasledovala ekumenická chvíľa pietnej spomienky, v ktorej sa so zhromaždením modlili duchovní MV SR viacerých vierovyznaní - za Evanjelickú cirkev a.v. riaditeľ Úradu ekumenickej pastoračnej služby MV SR Milan Petrula, za Reformovanú cirkev policajná duchovná Jana Tabačková a za Rímsko - katolícku cirkev biskupský vikár Jozef Paluba. V závere pozdravil prítomných domáci brat farár Marian Bochnička. Svojim hudobným umením a sprievodom ceremoniálnej časti pietnej spomienky výrazne prispela Hudba Ministerstva vnútra SR pod dirigentským vedením Štefana Bugalu, ktorá po skončení Služieb Božích zahrala pochod aj pred chrámom Božím.

V rovnakom čase ako v Liptovskom Mikuláši sa konali pietne spomienky na Službách Božích v Modre, vo Vrbovciach, v Lučenci a v Poprade. Pietnu spomienku v Modre zorganizoval spolu so sestrou zborovou farárkou Evou Oslíkovou policajný duchovný Milan Bartko. Svojou prítomnosťou na službách Božích si prišli uctiť obete nehôd aj hasiči z Okresného riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Pezinku a policajti z Okresného riaditeľstva policajného zboru v Pezinku. Počas pietnej spomienky policajný duchovný informoval prítomných o štatistikách pre celé Slovensko a zborová farárka prečítala mená z cirkevného zboru, ktorí zo spoločenstva za uplynulý rok odišli do večnosti. Práve z Modry prebehla toho roku aj mediálna televízna reportáž. Vo Vrbovciach viedla Služby Božie a pietnu spomienku policajná duchovná Júlia Štofanová spolu s domácim bratom farárom Miroslavom Hvožďarom, za prítomnosti príslušníkov ozbrojených a záchranárskych zborov a širokej verejnosti. V Lučenci spolu s domácim bratom farárom Ľudovítom Hroboňom slúžila policajná duchovná Alžbeta Lucskayová, ktorá kázala Slovo Božie a štatistiku nehodovosti predniesla policajná preventistka z miestneho okresného policajného riaditeľstva. V Poprade kázal a pietnu spomienku viedol policajný duchovný Matúš Vongrej a liturgoval domáci brat farár Michal Findra. Prítomní okrem verejnosti boli aj zástupcovia policajtov, hasičov a záchranárov. Zdravotnícki záchranári boli počas SB odvolaní na zásah, čo bolo v tej chvíli pre prítomných ľudí autentické v uvedomení si skutočnosti, že nešťastné udalosti sa udejú v razom, mimo našich plánov a predstáv. Nech teda všetkých nás sprevádza náš dobrý Boh a Pán nielen na cestách, ale v každej chvíli nášho života.

Ján Paciga, policajný duchovný (Liptovský Mikuláš)