Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. apríl 2020, sobota
 

Výzva na predkladanie žiadostí o grant Európskeho fondu pre utečencov SK 2013 ERF

O Európskom fonde pre utečencov Legislatíva Výzva Podporené projekty FAQ Kontakty

Dňa 26.06.2013 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2013 ERF v súlade s ročným programom 2013 Európskeho fondu pre utečencov.

Finančné vymedzenie:

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 760 455,68 Eur.

Termín ukončenia výzvy:

26.08.2013 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant:

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci výzvy SK 2013 ERF na predkladanie žiadostí o grant z Európskeho fondu pre utečencov sa uskutoční v dňa 24. júla 2013 o 14:00 hod. v budove Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2, v tlačovej miestnosti na 2. poschodí.

Archív výziev