Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Estónska republika

  1. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Estónska o zrušení vízovej povinnosti (výmena nót Helsinky 1. novembra 1994)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 390/2001
    - nadobudnutie platnosti: 30. novembra 1994