Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Azyl a migrácia

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

Európsky podporný úrad pre azyl (EASO)

Aktivity Európskeho podporného úradu pre azyl

Európsky podporný úrad pre azyl bol zriadený nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 439/2010   

Má tri hlavné ciele :

  • koordinovať a posilňovať všetky aspekty praktickej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti azylu s cieľom podporiť lepšie uplatňovanie Spoločného európskeho azylového systému (CEAS)
  • poskytovať účinnú operačnú podporu členským štátom, ktorých azylové a prijímacie systémy sú vystavené mimoriadnemu tlaku
  • plniť funkciu referenčného bodu vzhľadom na jeho nezávislosť, vedeckú a technickú kvalitu pomoci a informácií, ktoré poskytuje

Zamestnanci migračného úradu sa zapájajú do rôznych aktivít úradu EASO už od jeho vzniku.

Počas 10 rokov od zriadenia EASO ide o obdivuhodné výsledky:

  • 66 vyslaní slovenských expertov, čo predstavuje spolu viac ako 2 500 odpracovaných dní v azylových podporných tímoch EASO, ktoré pôsobia v krajinách pod neprimeraným migračným tlakom (Grécko, Taliansko, Cyprus, Malta, a. i.)
  • 35 národných školiteľov a 277 účastníkov na 21 národných školeniach s použitím školiacich modulov EASO, na vytváraní ktorých participovali aj zamestnanci migračného úradu
  • desiatky EASO správ o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl s celoeurópskym dosahom pripravované aj slovenskými odborníkmi
  • nespočetné množstvo dotazníkov, pripomienkovaní materiálov a poskytnutých dát využívaných pri tvorbe nástrojov v rámci Spoločného európskeho azylového systému (CEAS)

Týmito aktivitami prispievajú aj Slováci k tomu, aby nedochádzalo k systematickému kolapsu azylových systémov.

Prehľad aktivít si môžete pozrieť v priloženom videu

 

 

 
 
 
 
>