Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

Faktúry

Faktúry Obvodného úradu Martin v roku 2011

Faktúry  ObÚ Martin sú dňom 1.1.2012 zverejňované v zmysle zákona 382/2011  Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení nieskorších predpisov na stránke Ministerstva vnútra SR