Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. jún 2020, streda
 

Faktúry - Február 2011

Číslo faktúry

Dodávateľ

Popis fakturovaného   plnenia

Hodnota fakturovaného  plnenia (€)

Dátum    zaplatenia   faktúry

Spôsob úhrady faktúry

 1312010_0167417955 (PDF, 133 kB)

 Orange Slovensko a.s. Bratislava

Poplatky za mobily 

276,64 

18.02.2011 

Štátna pokladnica 

 1312010_101212011 (PDF, 133 kB)

ROBINCO Slovakia s.r.o. Žilina 

Farbiaci valček do frankostroja E211/511/586 

 112,32

18.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_1022101559 (PDF, 210 kB)

Obec Valaská Belá 

Daň z nehnuteľnosti 

10,98 

25.02.2011 

Štátna pokladnica

1312010_103102993 (PDF, 184 kB) 

 Activa Slovakia s.r.o. Bratislava

Nákup tonerov 

1413,94 

25.02.2011 

Štátna pokladnica

1312010_2011014

(PDF, 164 kB) 

A.M.I.S. spol. s r.o. Prievidza 

Servis elektronickej požiarnej signalizácie 

 91,92

09.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_201102 (PDF, 169 kB)

PELAC-Ing. Peter Lackovič 

Chemické čistenie odpadu na WC 

 213,00

 09.02.2011

Štátna pokladnica

1312010_2113100027 (PDF, 153 kB) 

ŠEVT a.s. Bratislava 

Kancelársky papier A3, A4 - Maestro 

 741,66

 25.02.2011

Štátna pokladnica

1312010_212002509 (PDF, 167 kB) 

VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. Banská Bystrica 

Faktúra za vodné a stočné 

 191,82

14.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_212006121 (PDF, 159 kB)

 VEOLIA Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Banská Bystrica 

Faktúra za vodné a stočné  

44,77 

18.02.2011 

Štátna pokladnica

1312010_3013550079 (PDF, 174 kB) 

 DOXX-Stravné lístky spol. s r.o. Žilina

Odber stravných lístkov 

 2871,00

28.02.2011 

Štátna pokladnica

1312010_4590083728 (PDF, 263 kB) 

Slovnaft a.s. Bratislava 

TEMPO PLUS 95  TEMPO PLUS DIESEL 

119,68 

01.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_6018944024 (PDF, 135 kB)

Slovenská pošta,a.s. Banská Bystrica 

Nastavenie frankostroja 

 1700,00

04.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_606013076 (PDF, 118 kB)

LESY SR, š.p.        OZ 06 Prievidza 

Refakturácia – voda pitná                      Refakturácia – plyn 

298,14 

01.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_606013265 (PDF, 112 kB)

 LESY SR, š.p.        OZ 06 Prievidza 

 Refakturácia – voda pitná                      Refakturácia – plyn 

 287,89

21.02.2011 

Štátna pokladnica

1312010_6200898052 (PDF, 181 kB) 

Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina

Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny - nedoplatok

77,47 

02.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_6723074001 (PDF, 146 kB) 

Slovak Telekom, a.s. Bratislava 

Poplatky za volania 

596,80

18.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_7321918023 (PDF, 330 kB)

SPP, a.s. Bratislava 

Zemný plyn 

1344,00 

14.02.2011 

Štátna pokladnica

 1312010_8842024307 (PDF, 274 kB)

 RTVS s.r.o. – rozhlasová spol.  Bratislava

Koncesionárske poplatky r. 2011 

222,96 

11.02.2011 

 Štátna pokladnica