Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. máj 2021, piatok
 

Fakty a definície

Obchodovanie s ľuďmi predstavuje závažný trestný čin, páchaný často v rámci organizovaného zločinu, ako aj závažné porušenie ľudských práv, pričom Charta základných práv Európskej únie ho výslovne zakazuje. Vyskytuje sa na celom svete a ovplyvňuje takmer každú krajinu ako krajinu pôvodu, tranzitu alebo cieľovú krajinu.

Celosvetový rozsah obchodovania s ľuďmi je ťažké kvantifikovať v dôsledku skrytej povahy a latencie tohto trestného činu. Štatistické údaje môžu byť často založené na nepresných definíciách alebo zostavené na rôzne účely, a preto sú zriedkavo porovnateľné. Obchodovanie s ľuďmi je často spojené s inými formami organizovaného zločinu. Podľa Organizácie Spojených národov sa zisky z tohto trestného činu zaraďujú objemom na druhé miesto hneď za zisky z predaja drog.

Čo je obchodovanie s ľuďmi a aké sú najčastejšie formy vykorisťovania?

V celosvetovej správe UNODC o obchodovaní s ľuďmi sa sexuálne zneužívanie zistilo ako ďaleko najčastejšie identifikovaná forma obchodovania s ľuďmi (79%), po ktorej nasledovala nútená práca (18%). Vo všeobecnosti je tendencia vidieť viac zneužívanie žien, v mestských centrách alebo pri diaľniciach. Pretože je to častejšie hlásené v súhrnných štatistikách, sexuálne zneužívanie sa stalo najviac zdokumentovaným druhom obchodovania s ľuďmi. V porovnaní s tým sú iné formy vykorisťovania nedostatočne hlásené: nútená práca, domáce nevoľníctvo a nútené manželstvo, odstránenie orgánov, a zneužívanie detí za účelom žobrania, sexuálnom priemysle či vojnových konfliktoch.  Odhady UNODC z roku 2010

Menej bežné formy vykorisťovania zahŕňajú donútenie obetí žobrať či predávať svoje orgány.

Za roky 2013-2014 bolo EUROPOL-om v členských štátoch EU registrovaných 7500 potenciálnych obetí obchodovania s ľuďmi a takisto 8037 podozrivých.

Podľa Európskej komisie bolo v rokoch 2013-2014 v EÚ oficiálne registrovaných 15 846 obetí obchodovania s ľuďmi (identifikovaných aj predpokladaných). Najviac registrovaných obetí pochádzajúcich z krajín EU pochádzalo z: Bulharska, Maďarska, Holandska, Poľska a Rumunska. Najviac registrovaných obetí z krajín mimo EU pochádzalo z: Albánska, Číny, Maroka, Nigérie a Vietnamu.

Pre jednoduchšie vysvetlenie mechanizmu je možné položiť si tieto otázky:

Ako sa to deje a aké sú hlavné príčiny obchodovania s ľuďmi?

Aký je rozsah problému a ktoré časti sveta sú najviac postihnuté obchodovaním s ľuďmi?

Ako legislatíva EÚ definuje obchodovanie s ľuďmi, aký je rozdiel medzi obchodovaním s ľuďmi a prevádzačstvom?

 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]
 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)