Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. júl 2020, streda
 

List faktov

Žiadna vládna či lokálna politika nemôže byť úspešná bez základnej vedomosti o štruktúre, charaktere, životnom štýle, participácii, atď. občanov v rómskych osídleniach. Poznanie celkového rozloženia rómskych komunít na Slovensku spolu s identifikáciou základných problémov jednotlivých komunít je predpokladom pre prijatie konkrétnych rozhodnutí: vlády SR, regionálnych a miestnych samospráv, mimovládnych organizácií.

Projekt Atlas rómskych komunít 2004 zadal a finančne podporil Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity.
Výskum podporili: Kanadská medzinárodná rozvojová agentúra a Svetová banka.  

  

 
 
Dokumenty na stiahnutie
List faktov (194,3 kB) pdf