Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Fond pre vonkajšie hranice

O Fonde pre vonkajšie hranice Legislatíva Výzva Národné projekty Podporené projekty FAQ Kontakty

Fond pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007-2013 bol zriadený Rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 574/2007/ES (PDF, 192 kB)z 23. mája 2007 ako súčasť všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov.

Všeobecné ciele:

 1. účinná organizácia kontrol, ktorá zahŕňa úlohy v oblasti kontroly ako aj dozoru týkajúcich sa vonkajších hraníc;
 2. účinné riadenie toku osôb na vonkajších hraniciach zo strany členských štátov;
 3. zabezpečenie jednotného uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva o prekračovaní vonkajších hraníc, najmä nariadenie č. 562/2006/ES príslušníkmi pohraničnej stráže;
 4. zlepšenie riadenia činností organizovaných konzulárnymi a inými službami členských štátov v tretích krajinách, pokiaľ ide o prílev štátnych príslušníkov tretích krajín na územie členských štátov a spoluprácu členských štátov v tejto oblasti.

Oprávnené akcie:

Fond pre vonkajšie hranice podporuje činnosti, ktoré sa vzťahujú na:

 • infraštruktúru hraničných priechodov a súvisiace budovy ako napríklad hraničné stanice, pristávacie plochy pre vrtuľníky, cestné pruhy alebo priestory pre vozidlá a osoby čakajúce na hraničných priechodoch;
 • infraštruktúru, budovy a systémy potrebné pre dozor medzi hraničnými priechodmi a ochranu pred nelegálnym prekračovaním vonkajšej hranice;
 • prevádzkové vybavenie ako napríklad senzory, priemyselná televízia, nástroje na overovanie dokladov, detektory, mobilné alebo pevné terminály na prístup do Schengenského informačného systému (SIS), Vízového informačného systému (VIS), Európskeho systému archivácie zobrazení (FADO) a iných európskych a vnútroštátnych systémov;
 • dopravné prostriedky na kontrolu vonkajších hraníc so špeciálnou elektronickou výbavou ako napríklad motorové vozidlá, plavidlá, vrtuľníky a ľahké lietadlá na hraničný dozor a odhaľovanie osôb v dopravných prostriedkoch;
 • vybavenie na výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi v reálnom čase;
 • systémy informačných a komunikačných technológií;
 • programy dočasného vysielania a výmeny zamestnancov ako napríklad príslušníkov pohraničnej stráže, imigračných a konzulárnych úradníkov;
 • vzdelávanie a odbornú prípravu personálu príslušných orgánov vrátane jazykovej prípravy;
 • investície do vývoja, testovania a inštalácie najmodernejšieho technického vybavenia;
 • štúdie a pilotné projekty na uplatňovanie odporúčaní, operačných noriem a najlepších postupov, ktoré vyplývajú z operačnej spolupráce medzi členskými štátmi v oblasti kontroly hraníc;
 • štúdie a pilotné projekty na podnecovanie inovácie, zjednodušovanie výmeny skúseností a dobrých postupov a zvyšovanie kvality riadenia činností organizovaných konzulárnymi a inými službami členských štátov v tretích krajinách, pokiaľ ide o prílev štátnych príslušníkov tretích krajín na územia členských štátov a spoluprácu členských štátov v tejto oblasti.