Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Zoznam archívnych fondov SNA

 

Vyhľadávanie archívnych fondov a zbierok SNA cez Elektronický archív Slovenska

Zoznam archívnych fondov a zbierok SNA na stiahnutie v textovom formáte rtf (RTF, 2 MB)

16.06.2016

Zoznam archívnych fondov a archívnych zbierok

 

1510 Slovenský národný archív

 

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

1492  -  ZŤS a.s.NOVA v Novej Dubnici

 8,320

3689  -  Klub slovenských poslancov Národného zhromaždenia 1.12.1918-25.05.1920

 1,375

3690  -  Slovenská národná rada I.

 0,250

3691  -  Slovenská odbočka Národnej rady Československa

 0,125

3692  -  Slovenské oddelenie Národného výboru československého, 30. októbra - 30. novembra 1918.

 0,125

3693  -  Snem Slovenskej republiky

 41,000

3694  -  Slovenská národná rada I., II.

 269,875

3695  -  Slovenská národná rada

 191,250

3696  -  Zbor povereníkov

 223,500

3697  -  Československá dočasná vláda na Slovensku 6.-14. november 1918

 0,125

3698  -  Minister Československej republiky s plnou mocou pre správu Slovenska

 167,500

3699  -  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky

 40,500

3700  -  Najvyšší kontrolný dvor

 22,750

3702  -  Úrad Predsedníctva vlády Slovenskej republiky

 114,130

3703  -  Kabinet podpredsedu vlády Československej republiky Jána Ursínyho "fond 14"

 3,500

3704  -  Úrad vlády Slovenskej socialistickej republiky (Slovenskej republiky)

 424,375

3705  -  Uhorská kráľovská komora

 0,100

3706  -  Verejné základiny - Kráľovská komorská správa v Banskej Bystrici

 4,750

3707  -  Verejné základiny - Kráľovská komorská správa v Nitre a v Bratislave

 14,500

3708  -  Verejné základiny - Prefektúra verejných základín dištriktu Šaľa

 44,100

3709  -  Verejné základiny - Lesný úrad verejných základín Šaľa - Zobor

 6,000

3710  -  Verejné základiny - Finančná prokuratúra v Bratislave

 7,120

3711  -  Verejné základiny - Finančná prokuratúra v Bratislave, expozitúra v Banskej Štiavnici

 0,100

3712  -  Verejné základiny - Finančná prokuratúra v Bratislave, expozitúra v Ružomberku

 1,370

3713  -  Verejné základiny - Okresné finančné riaditeľstvo v Bratislave

 2,250

3714  -  Verejné základiny - Okresné finančné riaditeľstvo v Nitre

 7,375

3715  -  Verejné základiny - Okresné finančné riaditeľstvo v Ružomberku

 2,870

3716  -  Verejné základiny - Daňový úrad v Leviciach

 0,250

3717  -  Verejné základiny - Inšpektor budov v Bratislave

 0,050

3718  -  Verejné základiny - Inšpektor budov v Skalici

 0,050

3719  -  Verejné základiny - Hlavná správa verejných základín dištriktu Šaľa

 18,500

3720  -  Verejné základiny - Inšpektorát verejných základín v Šali

 2,950

3721  -  Verejné základiny - Dištriktuálny právnik verejných základin v Nových Zámkoch a v Šali

 6,350

3722  -  Verejné základiny - Učtáreň a pokladnica verejných základin dištriktu Šaľa

 11,000

3723  -  Verejné základiny - Prefekt majetkov nitrianskeho biskupa za sedisvakancie

 0,250

3724  -  Verejné základiny - Prefekt majetkov zrušených klarisiek vo Veľkom Mágeri (Rastice)

 0,370

3725  -  Verejné základiny - Panstvo Boleráz

 1,500

3726  -  Verejné základiny - Panstvo Klíž

 2,000

3727  -  Verejné základiny - Panstvo Lefantovce

 1,120

3728  -  Verejné základiny - Panstvo Mária Čalád - Čata

 2,120

3729  -  Verejné základiny - Panstvo Skalka

 2,250

3730  -  Verejné základiny - Panstvo Šaľa

 15,160

3731  -  Verejné základiny - Panstvo Zniev

 33,500

3732  -  Verejné základiny - Lesná správa v Likavke

 0,250

3733  -  Verejné základiny - Papiereň univerzitnej kníhtlačiarne v Kremnici

 1,250

3734  -  Uhorské kráľovské ministerstvo vnútra v Budapešti

 53,000

3735  -  Uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva v Budapešti

 2,250

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3736  -  Uhorské kráľovské ministerstvo obchodu v Budapešti

 13,000

3737  -  Uhorské kráľovské ministerstvo verejných prác a dopravy v Budapešti

 1,100

3738  -  Uhorské kráľovské ministerstvo pôdohospodárstva - expozitúra v Prešove

 4,500

3739  -  Uhorský kráľovský obvodný veterinárny dozor na Slovensku

 0,120

3740  -  Uhorské kráľovské ministerstvo domobrany v Budapešti

 1,000

3741  -  Expozitúra Ministerstva verejného zdravotníctva a telesnej výchovy

 16,000

3742  -  Expozitúra Ministerstva zemedelstva

 33,000

3743  -  Hospodársky úrad pre Slovensko

 21,625

3744  -  Oddelenie Ministerstva vnútra

 24,125

3745  -  Plebiscitný komisár oravský - Tvrdošín

 0,600

3746  -  Slovenské oddelenie Ministerstva obchodu, priemyslu a živností

 30,000

3747  -  Slovenské oddelenie Ministerstva sociálnej starostlivosti

 6,000

3748  -  Štátne hospodárske riaditeľstvo pre Slovensko

 0,125

3749  -  Verejnozákladinná kráľovská správa

 1,250

3750  -  Vládny referát verejných prác na Slovensku

 23,000

3751  -  Inštruktorát Ministerstva sociálnej starostlivosti

 2,750

3752  -  Kancelária krajinského prezidenta v Košiciach

 8,000

3753  -  Krajinský úrad v Bratislave

1 380,000

3754  -  Ministerstvo sociálnej starostlivosti a verejného zdravotníctva

 0,125

3755  -  Ministerstvo sociální péče v Prahe

 6,750

3756  -  Ministerstvo zemedelstva v Prahe - VIII. odbor

 10,000

3757  -  Referát Ministerstva školstva a národnej osvety v Bratislave

 75,000

3758  -  Spoločenský inštruktorát Ministerstva obchodu pre Slovensko

 0,250

3759  -  Zemedelská rada pre Slovensko

 8,500

3760  -  Zemská živnostenská rada

 0,375

3761  -  Ministerstvo dopravy a verejných prác

 500,000

3762  -  Ministerstvo financií, Bratislava

 31,875

3763  -  Ministerstvo hospodárstva

 141,500

3764  -  Ministerstvo národnej obrany

 2,000

3765  -  Ministerstvo pravosúdia

 34,000

3766  -  Ministerstvo školstva a národnej osvety

 9,125

3767  -  Ministerstvo vnútra

 394,000

3768  -  Ministerstvo zahraničných vecí

 167,250

3769  -  Vládny delegát Slovenskej krajiny pri Ministerstve zahraničných vecí Československej republiky

 0,250

3770  -  Centrálna správa verejnozákladinných majetkov

 68,000

3771  -  Hospodárska úradovňa Predsedníctva vlády

 23,500

3772  -  Krajinský pomocný fond pre úpravu dlhov okresov a obcí

 16,375

3773  -  Najvyšší úrad hospodársky

 1,000

3774  -  Najvyšší úrad pre zásobovanie

 37,500

3775  -  Puncový úrad Bratislava

 4,000

3776  -  Roľnícka komora v Bratislave

 45,000

3777  -  Štátny ústav pre zveľaďovanie živností

 8,375

3778  -  Úrad pre ochranu živnostenského vlastníctva

 15,625

3779  -  Úrad propagandy

 0,120

3780  -  Ústredný hospodársky úrad

 114,750

3781  -  Expozitúra Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné v Banskej Bystrici

 2,500

3782  -  Expozitúra Povereníctva Slovenskej národnej rady pre veci vnútorné v Košiciach

 2,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3783  -  Povereníctvo dopravy

 186,500

3784  -  Povereníctvo financií

 551,250

3785  -  Povereníctvo informácií a osvety

 38,625

3786  -  Povereníctvo kultúry

 23,500

3787  -  Povereníctvo ľahkého priemyslu

 460,000

3788  -  Povereníctvo lesov a drevárskeho priemyslu

 506,000

3789  -  Povereníctvo miestneho hospodárstva

 119,500

3790  -  Povereníctvo miestnych palív a naftového priemyslu

 4,500

3791  -  Povereníctvo obchodu

 206,625

3792  -  Povereníctvo pôdohospodárstva

 254,000

3793  -  Povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy

 306,500

3794  -  Povereníctvo potravinárskeho priemyslu

1 200,000

3795  -  Povereníctvo priemyslu

 7,500

3796  -  Povereníctvo priemyslu a obchodu

 364,000

3797  -  Povereníctvo sociálnej starostlivosti

 700,000

3798  -  Povereníctvo spojov

 60,000

3799  -  Povereníctvo spotrebného priemyslu

 840,000

3800  -  Povereníctvo spravodlivosti

 135,625

3801  -  Povereníctvo stavebníctva

 824,500

3802  -  Povereníctvo školstva

 875,250

3803  -  Povereníctvo štátnej kontroly

 250,000

3804  -  Povereníctvo štátnych majetkov

 4,000

3805  -  Povereníctvo techniky

 120,500

3806  -  Povereníctvo vnútra

 962,300

3807  -  Povereníctvo výživy

 90,500

3808  -  Povereníctvo zdravotníctva

 181,500

3809  -  Úradovňa revízneho oddelenia Povereníctva vnútra v Košiciach

 8,125

3810  -  Štátny úrad starostlivosti o vojnových poškodencov

 12,750

3811  -  Československá presídľovacia komisia v Maďarsku

 146,000

3812  -  Československo-maďarská zmiešaná komisia

 2,750

3813  -  Osídľovací úrad pre Slovensko

 164,000

3814  -  Reslovakizačná komisia

 14,000

3815  -  Slovenská rada družstiev

 15,000

3816  -  Slovenská volebná komisia

 3,125

3817  -  Slovenský náboženský fond

 27,000

3818  -  Slovenský plánovací úrad

 24,000

3819  -  Slovenský štatistický úrad

 55,500

3820  -  Slovenský úrad pre veci cirkevné

 46,375

3821  -  Slovenský výbor pre veci umenia

 1,250

3822  -  Slovenský výbor pre výstavbu

 97,000

3823  -  Slovenský výbor telesnej výchovy a športu

 19,000

3824  -  Správa geodézie a kartografie

 48,000

3825  -  Správa majetkov pre pozemkovú reformu

 50,000

3826  -  Správa majetkov pre pozemkovú reformu - Oblastný inšpektorát v Košiciach

 0,100

3827  -  Správa pre rozvoj miestneho hospodárstva

 3,500

3828  -  Správa vodného hospodárstva na Slovensku

 57,750

3829  -  Štátny plánovací a štatistický úrad

 112,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3830  -  Ústredie hospodárskych poradcov

 1,000

3831  -  Ústredná správa bytovej a občianskej výstavby

 12,500

3832  -  Ústredná volebná komisia

 1,000

3833  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre financie

 16,250

3834  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre lesné a vodné hospodárstvo

 18,250

3835  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre obchod

 7,000

3836  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre pôdohospodárstvo

 5,750

3837  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre spravodlivosť

 10,500

3838  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre stavebníctvo

 19,000

3839  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru

 29,250

3840  -  Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo

 10,357

3841  -  Komisia ľudovej kontroly Slovenskej národnej rady

 34,375

3842  -  Ministerstvo dopravy v Prahe

 2,800

3843  -  Slovenská komisia pre techniku

 2,875

3844  -  Slovenská publikačná správa

 4,000

3845  -  Slovenský úrad sociálneho zabezpečenia v Bratislave

 12,630

3846  -  Výbor Slovenskej národnej rady pre cestovný ruch

 1,750

3847  -  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej socialistickej republiky

 3,250

3849  -  Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky

 93,380

3850  -  Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

 122,130

3851  -  Ministerstvo obchodu Slovenskej socialistickej republiky

 54,700

3852  -  Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 169,500

3853  -  Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej republiky

 59,750

3854  -  Ministerstvo priemyslu Slovenskej socialistickej republiky

 197,750

3855  -  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky

 22,230

3856  -  Ministerstvo stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky

 77,630

3857  -  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 210,000

3858  -  Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky

 91,750

3859  -  Ministerstvo výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky

 36,750

3860  -  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

 30,930

3861  -  Slovenská archívna správa

 36,000

3862  -  Slovenská plánovacia komisia (SLPK)

 100,400

3863  -  Slovenský cenový úrad

 32,130

3864  -  Slovenský štatistický úrad

 55,500

3865  -  Slovenský úrad geodézie a kartografie

 11,130

3866  -  Slovenský úrad pre tlač a informácie

 22,400

3867  -  Výbor ľudovej kontroly Slovenskej socialistickej republiky

 90,500

3868  -  Fond pre správu poľnohospodárskych majetkov

 37,500

3869  -  Fond pre zaopatrenie zamestnancov veľkostatkov

 6,000

3870  -  Kolonizačný referát Štátneho pozemkového úradu v Bratislave

 22,500

3871  -  Pracovné skupiny Štátneho pozemkového úradu v Bratislave

 61,750

3872  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Bratislave

 26,000

3873  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Košiciach

 8,000

3874  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Levoči

 3,500

3875  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Lučenci

 20,000

3876  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Martine

 0,500

3877  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Michalovciach

 28,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3878  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nitre

 40,875

3879  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Nových Zámkoch

 19,375

3880  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Prešove

 13,250

3881  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Rožňave

 10,000

3882  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Šahách

 9,700

3883  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Trenčíne

 19,000

3884  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha v Zlatých Moravciach

 22,125

3885  -  Prídelový komisár Štátneho pozemkového úradu Praha vo Zvolene

 13,500

3886  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Bratislave

 133,500

3887  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Leviciach

 0,250

3888  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Košiciach

 3,250

3889  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Piešťanoch

 4,000

3890  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Prešove

 77,375

3891  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Nových Zámkoch

 0,250

3892  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Trenčíne

 0,250

3893  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu v Užhorode

 0,250

3894  -  Štátna obvodová úradovňa pre pozemkovú reformu vo Zvolene

 84,625

3895  -  Štátny pozemkový úrad v Prahe

 457,875

3896  -  Štátny pozemkový úrad v Bratislave

 66,500

3897  -  Fond národnej obnovy

 52,000

3898  -  Hospodárska kontrolná služba

 180,000

3899  -  Generálne finančné riaditeľstvo v Bratislave

 1,500

3900  -  Hodnoverné miesto Bratislavskej kapituly

 38,700

3901  -  Ministerstvo kontroly Slovenskej republiky

 8,380

3903  -  Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Jasove

 19,500

3904  -  Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Lelesi

 53,100

3905  -  Hodnoverné miesto Konventu premonštrátov v Turci

 14,200

3906  -  Slovenská vodohospodárska inšpekcia

 1,880

3907  -  Štátna technická inšpekcia ochrany ovzdušia Slovenskej republiky

 4,630

3908  -  Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny

 2,500

3909  -  Oblastný likvidátor peňažných ústavov a podnikov v Bratislave

 0,375

3910  -  Správa pre veci majetkové a devízové pre Slovensko Bratislava

 5,750

3911  -  Správa pre veci majetkové Slovenskej republiky Bratislava

 1,130

3912  -  Bratislavská súdna tabuľa v Bratislave

 171,500

3913  -  Uhorský kráľovský verejnosprávny súd v Budapešti

 10,200

3914  -  Drevoúnia, a.s. Bratislava

 1,750

3915  -  Hlavný súd v Bratislave

 44,500

3916  -  Hlavný súd v Košiciach

 2,000

3917  -  Hlavný súd v Prešove

 1,000

3918  -  Vrchný súd v Košiciach

 9,000

3919  -  Hlavné štátne zastupiteľstvo v Bratislave

 52,375

3920  -  Hlavné štátne zastupiteľstvo v Košiciach

 2,750

3921  -  Národný súd

 23,375

3922  -  Úrad obžalobcu pri Národnom súde

 5,000

3923  -  Námestník generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky

 24,380

3924  -  Slovenská arbitrážna komisia

 25,375

3925  -  Najvyšší správny súd v Bratislave

 47,625

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3928  -  Hlavné veliteľstvo Hlinkovej gardy

 15,000

3929  -  Hlavné veliteľstvo slovenskej pracovnej služby

 8,000

3930  -  Odbočka spravodajskej ústredne Policajného riaditeľstva v Bratislave

 57,000

3931  -  Policajné riaditeľstvo v Bratislave

 686,500

3932  -  Ústredňa štátnej bezpečnosti

 145,250

3933  -  Tatra banka

 178,500

3934  -  Investičná banka, Bratislava

 1,500

3935  -  Bratislavská obchodná a úverová banka

 0,060

3936  -  Československá poisťovňa, n.p. - Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 7,000

3937  -  Devín - národný poisťujúci ústav v Bratislave

 0,750

3938  -  Domov a Slovakia, všeobecná poisťovacia účastinná spoločnosť v Bratislave

 3,000

3939  -  Karpatia, roľnícka a družstevná poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave

 3,500

3940  -  Moldavia-Generali-Securitas, účastinná poisťovňa v Prahe

 2,625

3941  -  Národná poisťovňa v Bratislave

 6,000

3942  -  Omnia, podnik zahraničného obchodu Bratislava

 15,000

3943  -  Oblastná poisťovacia rada

 0,675

3944  -  Poisťovňa Slovan, n. p.

 5,500

3945  -  Pražská mestská živelná poisťovacia účastinná spoločnosť - reprezentácia pre Slovensko v Bratislave

 1,500

3946  -  Prudencia, všeobecná poisťovacia účastinná spoločnosť v Bratislave

 0,375

3947  -  Riunione Adriatica di Sicurta v Terste, filiálne riaditeľstvo v Bratislave

 5,250

3948  -  Rozhodčí súd zemskej úradovne pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave

 5,785

3949  -  Slovenská poisťovňa, účastinná spoločnosť v Bratislave

 4,125

3950  -  Tatra, poisťujúca účastinná spoločnosť v Bratislave

 2,875

3951  -  Súkromné poisťovne na Slovensku

 0,750

3952  -  Československý zúčtovací ústav v Bratislave

 0,125

3953  -  Československé závody ťažkého strojárenstva, n.p., Oblastná správa pre Slovensko v Bratislave

 4,000

3954  -  Kovorobné a strojárske závody, národný podnik, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 12,000

3955  -  Kovoslužba, národný podnik v Bratislave

 10,000

3956  -  STROJSMALT, Spojené strojárne a smaltovne, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 111,300

3957  -  Závody na výrobu ložísk, koncern Považská Bystrica

 46,380

3958  -  HORNY, továreň na rádiové prístroje, účastinná spoločnosť v Bratislave

 6,000

3959  -  Tesla, spotrebná elektronika, koncern Bratislava

 15,200

3960  -  Chemické závody na Slovensku, n.p.-Oblastné riaditeľstvo Bratislava

 58,500

3961  -  Slovchémia, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 65,880

3962  -  Drevárske závody na Slovensku

 61,000

3963  -  Riaditeľstvo drevospracujúcich závodov štátnych lesov v Bratislave

 6,000

3964  -  Drevársky a nábytkársky priemysel,trust podnikov, generálne riaditeľstvo v Žiline

 58,000

3965  -  Celulózové a papiernické závody na Slovensku, Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 66,500

3966  -  SLOVCEPA, generálne riaditeľstvo v Banskej Bystrici

 56,300

3967  -  Slovenská polygrafia, generálne riaditeľstvo v Bratislave

 60,380

3968  -  Hydinársky priemysel, generálne riaditeľstvo trustu

 31,380

3969  -  Cukor - cukrovinky, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 73,750

3970  -  LIKO, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 38,600

3971  -  Mäsový priemysel, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 71,200

3972  -  Mliekárenský priemysel, generálne riaditeľstvo trustu Bratislava

 16,200

3973  -  Mlynský a pekárenský priemysel, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 34,330

3975  -  Pivovary a sladovne, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 15,700

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

3976  -  Slovenské vinárske závody - znárodnené podniky

 1,750

3977  -  Vinárske závody, odborový podnik v Bratislave

 9,500

3978  -  ZDROJ, generálne riaditeľstvo v Bratislave

 24,750

3979  -  SLOVAKOTEX, trust textilných a odevných podnikov, generálne riaditeľstvo v Trenčíne

 70,000

3980  -  OGAKO, trust kožiarskych podnikov, generálne riaditeľstvo v Partizánskom

 54,700

3981  -  Oblastné riaditeľstvo textilných, kožiarskych a gumárenských závodov v Bratislave

 60,000

3982  -  Textilné závody na Slovensku

 37,000

3983  -  TATRASKLO, generálne riaditeľstvo trustu v Trnave

 34,200

3984  -  Keramické a sklárske závody na Slovensku

 2,500

3985  -  AGROKOMPLEX - stála celoštátna poľnohospodárska výstava, generálne riaditeľstvo trustu v Nitre

 29,700

3986  -  Strojové a traktorové stanice a opravovne poľnohospodárskych strojov, generálne riaditeľstvo v Rovinke

 30,000

3987  -  Československé štátne majetky, národný podnik - Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 20,000

3989  -  Ústredné riaditeľstvo štátnych majetkov v Bratislave

 22,000

3990  -  Agrasol Praha, filiálka v Bratislave

 0,875

3991  -  Poľnohospodárske zásobovanie a nákup, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 50,750

3992  -  SLOVOSIVO, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 29,130

3993  -  Ústredie pre mechanizáciu pôdohospodárstva

 223,000

3994  -  Expozitúra Ministerstva zemedelstva - Úrad ľanárskeho inštruktora v Žiline

 3,500

3995  -  Semenárska spoločnosť v Bratislave

 10,000

3996  -  Slovenské krmovinárske závody

 15,000

3997  -  Združenie šľachtiteľských a semenárskych podnikov

 2,500

3998  -  Oblastná plemenárska správa v Bratislave

 0,500

3999  -  Štátne plemenárske ústavy pre chov koní

 0,200

4000  -  Ústredie veterinárnych asanačných ústavov Slovenskej socialistickej republiky

 4,000

4001  -  Lesnícka a drevárska ústredňa

 44,750

4002  -  Inšpekcia štátnych lesov v Bratislave

 2,500

4003  -  Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov v Holíči a Hodoníne

 95,500

4004  -  Ústredné riaditeľstvo štátnych lesov a majetkov v Bratislave

 145,500

4005  -  Československé štátne lesy, n.p., Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 80,000

4006  -  Lesoprojekt, ústav pre hospodársku úpravu lesov,Zvolen

 90,400

4007  -  Riaditeľstvo vodohospodárskeho rozvoja v Bratislave

 2,000

4008  -  Československé stavebné závody, n. p.

 80,000

4009  -  Pozemné staviteľstvo, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 40,880

4010  -  Poľnohospodárske stavby, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 25,700

4011  -  PREFABRIKÁCIA, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 33,000

4012  -  Priemyslové staviteľstvo, generálne riaditeľstvo v Košiciach

 62,200

4013  -  Železničné stavebníctvo, generálne riaditeľstvo trustu v Bratislave

 14,400

4014  -  Cukorprojekt, š.p. v Bratislave

 0,100

4015  -  Inžinierske staviteľstvo, generálne riaditeľstvo Bratislava

 47,500

4016  -  URBION - Štátny inštitút urbanizmu a územného plánovania

 57,000

4017  -  Zdraving, investorsko-inžinierska organizácia v Bratislave

 1,000

4018  -  Schenker a spol. v Bratislave

 13,625

4019  -  Slovenská dopravná účastinárska spoločnosť

 7,500

4020  -  Riaditeľstvo štátnych železníc v Bratislave

 99,000

4021  -  Ústredný zväz špeditérov v Bratislave

 0,125

4022  -  Poriečny plavebný úrad v Bratislave

 24,000

4023  -  Riaditeľstvo pôšt a telegrafov v Budapešti

 4,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4024  -  Generálne riaditeľstvo pôšt a telegrafov v Budapešti

 4,500

4025  -  Hlavný technický inšpektorát pôšt a telegrafov v Budapešti

 7,500

4026  -  Československá pošta n.p., Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 8,750

4027  -  Riaditeľstvo pôšt a telegrafov na Slovensku

 17,375

4028  -  Obilná spoločnosť pre Slovensko

 65,000

4029  -  Slovenská liehová spoločnosť v Bratislave

 0,300

4030  -  Ústredňa slovenských celulóziek v Bratislave

 10,625

4031  -  Obchod s nábytkom, generálne riaditeľstvo v Žiline

 13,000

4032  -  OTEX, obchod s textilom a odevami, generálne riaditeľstvo v Bratislave

 41,700

4033  -  PRIOR, obchodné domy, generálne riaditeľstvo  v Bratislave

 156,000

4034  -  Centrum, slovenská dovozná a obchodná účastinná spoločnosť

 3,500

4035  -  Cukorspol, predajňa slovenských cukrovarov, účastinná spoločnosť v Bratislave

 0,375

4036  -  Dovus - slovenská dovozná a vývozná spoločnosť v Bratislave

 222,000

4037  -  Batex, spoločnosť pre zahraničný obchod v Bratislave

 45,000

4038  -  Istra-Malik a spol. medzinárodné zasielateľstvo v Bratislave

 2,000

4039  -  INTERCOOP, družstevný podnik zahraničného obchodu v Bratislave

 9,500

4040  -  PRIOR  Dovoz - vývoz v Bratislave

 11,600

4041  -  Ústredné družstvo v Bratislave

 184,500

4042  -  Družstvo pre predaj bryndze v Martine

 0,625

4043  -  Hotelové družstvo slovenského odborného pohostinského pracovníctva v Bratislave

 0,125

4044  -  Paperod - družstvo pre priemyselné spracovanie a speňaženie peria

 0,870

4045  -  Družstvo pre hospodárenie s poľnohospodárskymi výrobkami

 95,500

4046  -  Bryndziarsky a mliekarenský syndikát

 0,625

4047  -  Zväz bryndziarenskeho a mliekárenského priemyslu pre Slovensko v Banskej Bystrici

 0,875

4048  -  HORA, družstvo lesného hospodárstva (filiálka pre výkup surového dreva)

 0,700

4049  -  Družstvo pre obchod s mliekom a mliekárenskými výrobkami v Bratislave

 1,000

4050  -  Frutex, ovocinárske a záhradnícke družstvo

 12,000

4051  -  Zväz hospodárskych družstiev a verejných obilných skladíšť na Slovensku v Bratislave

 66,000

4052  -  Zväz mliekárenských družstiev pre Slovensko v Bratislave

 4,000

4053  -  Zväz slovenských mliekárskych a dobytkárskych družstiev

 3,750

4054  -  Stavebné družstvo sociálnych poisťovacích ústavov na Slovensku

 0,125

4055  -  SVOJDOM, Stavebné družstvo zamestnancov školstva a osvety v Bratislave

 0,375

4056  -  Detva, československý ľudový umelecký priemysel, účastinná spoločnosť v Bratislave

 3,500

4057  -  Slovakohosť, pracovné družstvo v Bratislave

 1,750

4058  -  Slovenské chrámové družstvo s obmedzeným ručením v Bratislave

 1,250

4059  -  Slovenská národná strana

 0,100

4060  -  Československá strana ľudová

 0,125

4061  -  Československá sociálno-demokratická strana robotnícka

 0,625

4062  -  Demokratická strana na Slovensku

 19,750

4063  -  Deutsche Partei. Fond 125

 86,125

4064  -  Hlinkova mládež (605)

 3,125

4065  -  Hlinkova slovenská ľudová strana

 52,250

4066  -  Nyiláskeresztés Párt (608)

 2,250

4067  -  Rôzne politické strany v Československej republike

 0,500

4068  -  Strana slovenskej národnej jednoty

 2,875

4069  -  Strana Práce (Sociálna demokracia na Slovensku)

 5,250

4070  -  Ústredný výbor Komunistickej strany Slovenska

 992,250

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4071  -  Stranícky podnik služieb Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska

 8,375

4072  -  Arbeitsfront der Volksdeutschen  ("104")

 56,625

4073  -  Jednotný zväz slovenských roľníkov

 40,000

4074  -  Slovenský ústredný výbor Zväzu československo-sovietského priateľstva

 16,000

4075  -  Slovenský výbor Československého zväzu požiarnej ochrany

 18,000

4076  -  Zväz protifašistických bojovníkov, Slovenský výbor

 26,000

4077  -  Slovenský zväz spotrebných družstiev

 5,000

4078  -  Slovenský zväz výrobných družstiev

 5,000

4079  -  Zväz ľudových protifašistických bojovníkov

 75,000

4080  -  Zväz protifašistických politických väzňov

 17,000

4081  -  Zväz slovenských partizánov

 38,000

4082  -  Zväz rasovo prenasledovaných

 6,500

4083  -  Zväz vojakov Slovenského národného povstania

 22,000

4084  -  Hospodársky zväz štátnych majetkov na Slovensku

 13,750

4085  -  Slovenský zväz stavebných inžinierov

 1,250

4086  -  Zväz Cigánov - Rómov na Slovensku

 5,000

4087  -  Zväz estrádnych umelcov Slovenska

 1,000

4088  -  Zväz pre rozvoj vynálezcovstva

 2,250

4089  -  Zväz slovenských dramatických umelcov

 5,000

4090  -  Zväz slovenských filatelistov

 15,875

4091  -  Zväz slovenských lekárov

 0,880

4092  -  Zväz slovenského priemyslu

 0,630

4093  -  Zväz slovenských skladateľov a koncertných umelcov

 13,880

4094  -  Zväz slovenského stavebníctva

 0,880

4095  -  Zväz slovenských vedeckých pracovníkov

 0,380

4096  -  Slovenská odborová rada

 4,370

4097  -  Ústredný akčný výbor Slovenského národného frontu

 20,000

4098  -  Ústredný výbor Národného frontu Slovenskej socialistickej republiky

 43,200

4099  -  Verejnosť proti násiliu

 90,000

4100  -  Dom československo-sovietskeho priateľstva

 4,500

4101  -  Únia žien Slovenska

 39,250

4102  -  Socialistický zväz mládeže - Slovenský ústredný výbor

 239,880

4103  -  Ukrajinská národná rada

 2,000

4104  -  Správa výrobných podnikov Slovenskej organizácie Československého zväzu telesnej výchovy

 9,500

4105  -  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Ústredný výbor

 31,000

4106  -  Socialistická akadémia Československej socialistickej republiky,  Slovenský ústredný výbor

 41,000

4107  -  Slovenské ústredie výskumu a technického rozvoja v Bratislave

 1,875

4108  -  Štátny ústav pre ľudovú pieseň v Československej republike - slovenský odbor v Bratislave

 1,000

4109  -  Ústav pre vlastivedný výskum v Kežmarku (Institut fur Heimatsforchung in Käsmark)

 0,250

4110  -  Výskumný ústav Povereníctva miestneho hospodárstva

 5,500

4111  -  Výskumný ústav Povereníctva stavebníctva

 2,000

4112  -  Výskumný ústav oblastného plánovania

 6,130

4113  -  Výskumný a vývojový ústav mechanickej a automatickej  tehliarskej výroby (VÚMAT, š. p. )

 13,000

4114  -  TERNO-výskumný a vývojový ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.

 1,000

4115  -  Sklárske výskumné a obchodné centrum, š.p. Trenčín

 14,630

4116  -  Výskumný ústav cenový

 3,000

4117  -  Výskumný ústav finančnej a úverovej sústavy

 2,700

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4118  -  Výskumný ústav kultúry v Bratislave

 12,500

4119  -  Výskumný ústav miestneho hospodárstva v Bratislave

 5,500

4120  -  Ústav marxizmu-leninizmu Ústredného výboru Komunistickej strany Slovenska

 50,125

4121  -  Ústav sociálnych a politických teórií

 0,100

4122  -  Muzeálna slovenská spoločnosť

 0,250

4123  -  Múzeum  V.I.Lenina

 0,100

4124  -  Krajinský archív

 2,000

4125  -  Pôdohospodársky archív

 9,000

4126  -  Redakcia Národných novín v Martine

 0,100

4127  -  Zpravodajská agentúra Slovenska

 35,625

4128  -  Nemecká tlačová služba zo Slovenska

 0,750

4129  -  Vydavateľstvo Pravda

 4,000

4130  -  Cirkevné nakladateľstvo

 1,100

4131  -  Slovenský jubilárny výbor v Bratislave

 0,700

4132  -  Ústredná cenzúrna komisia pri Ministerstve pravosúdia

 5,000

4133  -  Slovenské ústredie knižnej kultúry, generálne riaditeľstvo v Bratislave

 15,400

4134  -  Osvetový ústav pre Slovensko

 0,200

4135  -  Roľnícka osveta

 0,200

4136  -  Kráľovská právnická akadémia v Bratislave

 15,000

4137  -  Kráľovská právnická akadémia v Košiciach

 6,500

4138  -  Bratislavská kráľovská alžbetínska univerzita

 4,000

4139  -  Slovenská evanjelická bohoslovecká fakulta v Bratislave

 0,100

4140  -  Fakulta Vysokej školy politickej Ústredného výboru Komunistickej strany Československa

 13,000

4141  -  Slovenské evanjelické gymnázium v Martine

 1,000

4142  -  Slovenské evanjelické gymnázium v Revúcej

 1,400

4143  -  Slovenské rímsko katolícke gymnázium v Kláštore pod Znievom

 1,000

4144  -  Révaiho samovzdelávací spolok pri Rímsko-katolíckom gymnáziu v Rožňave

 0,030

4145  -  Inštitút riadenia v Bratislave

 4,000

4146  -  Inštitút vzdelávania a informatiky v kultúre v Bratislave

 1,000

4147  -  Ústredná kancelária pre pomoc a informáciu utečencom

 0,200

4148  -  Penzijný ústav súkromných úradníkov

 2,000

4149  -  Slovenská pokladnica pre hospodárskych robotníkov

 0,250

4150  -  Fond československých legionárov

 0,120

4151  -  Inštitút starostlivosti o francúzskych pracujúcich v zahraničí

 0,600

4152  -  Masarykova liga proti TBC

 0,600

4153  -  Premonštráti v Jasove

 58,750

4154  -  Premonštráti  v Lelese

 15,125

4155  -  Premonštráti vo Veľkom Varadíne

 0,870

4156  -  Bratislavská kapitula - súkromný archív

 43,500

4157  -  Knižnica bratislavskej kapituly

 0,000

4158  -  Ústredná kancelária židovských náboženských obcí

 5,000

4159  -  Ústredná katolícka kancelária

 0,250

4160  -  Rod Adoni

 6,250

4161  -  Rod Amade - Üchtritz z Gabčíkova

 19,250

4162  -  Rod Aponi z Oponíc a z Jablonice

 4,280

4163  -  Rod Bárcai z Barce

 6,600

4164  -  Rod Benický z Beníc, Príboviec a Rakova

 6,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4165  -  Rod Bory z Borov

 0,150

4166  -  Rod Buoc - Čeper z Doliny

 0,620

4167  -  Rod Brunšvik - Chotek z Dolnej Krupej

 30,400

4168  -  Rod Dubnický - Marcibáni z Kočoviec

 3,000

4169  -  Rod Ďulai zo Sokoloviec

 2,050

4170  -  Rod Erdödy - ústredný archív

 32,000

4171  -  Rod Erdödy - Sekretariát J.N. a Jozefa Erdödyovcov v Bratislave a vo Viedni. Sekretariát Jána Nepomuka.

 23,750

4172  -  Rod Esterházy - čeklíska vetva

 86,750

4173  -  Rod Esterházy - česnecká línia

 13,100

4174  -  Rod Just z Necpál

 8,400

4175  -  Rod Kostoláni. Spoločný archív Kolomana a Ladislava Kostolániho-Brausa

 1,900

4176  -  Rod Kostoláni - vetva Žigmunda Kostolániho-Brausa

 3,250

4177  -  Rod Kostoláni - vetva Ladislava Kostolániho

 8,700

4178  -  Rod Kostoláni - nemčinianska vetva

 2,600

4179  -  Rod Kostoláni - línia Maslák

 1,600

4180  -  Rod Kubíni - Madočianska vetva

 0,630

4181  -  Rod Kubíni - vlašská vetva

 0,750

4182  -  Rod Kubíni - vyšnokubínska vetva

 0,280

4183  -  Rod Kubíni - vlašsko-dechtárska vetva

 1,250

4184  -  Rod Kubíni - dechtárska vetva

 0,130

4185  -  Rod Kubíni - demänovská vetva

 1,150

4186  -  Rod Kubíni - hodejovsko-hnúšťanská vetva

 1,900

4187  -  Rod Kubíni - bobrovnícka vetva

 0,630

4188  -  Rod Majlát zo Zavaru

 1,700

4189  -  Rod Milko z Dražkoviec

 4,370

4190  -  Rod Nátafaluši z Nacinej Vsi

 0,700

4191  -  Rod Nemeš z Liptovských Beharoviec

 0,050

4192  -  Rod Ňári

 1,500

4193  -  Rod Ordódy z Bohatej

 7,870

4194  -  Rod Pálfi - ústredný pálfiovský archív

 35,300

4195  -  Rod Pálfi - pezinská vetva

 10,600

4196  -  Rod Pálfi - červenokamenská línia

 40,400

4197  -  Rod Pálfi - malacká línia

 2,600

4198  -  Rod Pálfi - rodový archív Pálfi - Daun

 21,000

4199  -  Rod Príleský-Ostrolúcky zo Zemianskeho Podhradia

 24,750

4200  -  Rod Prónai - jazernícka vetva

 0,500

4201  -  Rod Rakovský z Rakova a Liptovskej Štiavnice

 17,000

4202  -  Rod Révai - spoločný archív rodu

 19,500

4203  -  Rod Révai - archív dedičov Šimona Révaia st.

 12,000

4204  -  Rod Révai - archív Barbory Pongrácovej, vdovy Karola Révaia

 2,760

4205  -  Rod Révai - archív Júlie Bošániovej, vdovy Jána Révaia

 3,900

4206  -  Rod Révai - archív Júlie Jesenskej, vdovy Krištofa Révaia

 1,500

4207  -  Rod Révai - trebostovská línia

 1,000

4208  -  Rod Révai - zbierka rukopisov, hudobnín a tlačí

 1,250

4209  -  Rod Roškováni z Rožkovian

 0,500

4210  -  Rod Šeréni zo Záblatia

 3,350

4211  -  Rod Šoldoš z Ruminiec

 2,800

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4212  -  Rod Tajnai z Tajnej a Tisza - Hegyesu

 0,870

4213  -  Rod Velič - Salai z Láclavej a Slovenského Pravna

 2,760

4214  -  Rod Zai - archív Zaiovcov z Uhrovca

 12,000

4215  -  Rod Zai - archív Zaiovcov z Bučian

 19,250

4216  -  Rod Zai - uhorská línia rodu Kališ

 12,500

4217  -  Rod Zai - archív Alberta Zaia a dedičov

 4,750

4218  -  Rod Záturecký zo Záturčia

 0,600

4219  -  Rod Zerdahely z Nitrianskej Stredy

 1,500

4220  -  Rod Ziči z Voderád

 4,500

4221  -  Rod Žambokréty z Malých Žabokriek

 0,250

4222  -  Rod Erdödy - Inšpektorát (prefektúra) uhorských majetkov v Hlohovci

 13,250

4223  -  Rod Habsburg - riaditeľstvo cisárskych súkromných majetkov vo Viedni

 7,250

4224  -  Rod Habsburg - učtáreň riaditeľstva cisárskych súkromných majetkov vo Viedni

 204,000

4225  -  Rod Habsburg - cisárske panstvo Holíč

 267,600

4226  -  Rod Habsburg - cisárske panstvo Šaštín

 112,000

4227  -  Rod Habsburg - cisárska manufaktúra na majoliku a porcelán v Holíči

 6,620

4228  -  Rod Kostoláni - komposesorát v Zemianskych Kostoľanoch

 0,750

4229  -  Rod Pálfi - ústredná správa majetkov Pavla Pálfiho

 0,250

4230  -  Rod Pálfi - ústredná správa majetkov Mikuláša Pálfiho

 31,000

4231  -  Rod Pálfi - ústredná správa majetkov pezinskej vetvy

 61,700

4232  -  Rod Pálfi - ústredná správa majetkov malackej línie

 150,000

4233  -  Rod Pálfi - panstvo Bojnice

 16,600

4234  -  Rod Pálfi - panstvo Bratislava

 3,200

4235  -  Rod Pálfi - panstvo Červený Kameň I

 95,000

4236  -  Rod Pálfi - panstvo Červený Kameň II.

 17,000

4237  -  Rod Pálfi - panstvo Devín

 1,760

4238  -  Rod Pálfi - panstvo Dolný Ňáražd /Topoľníky/

 1,100

4239  -  Rod Pálfi - panstvo Kráľová

 2,120

4240  -  Rod Pálfi - panstvo Malacky

 36,900

4241  -  Rod Pálfi - panstvo Pezinok a Svätý Jur

 17,000

4242  -  Rod Pálfi - panstvá Smolenice a Dobrá Voda

 56,300

4243  -  Rod Pálfi - súkenka Rudolfa Pálfiho v Častej

 1,250

4244  -  Rod Pálfi - zbierka máp a plánov

 0,000

4245  -  Rod Zai - prefekt - inšpektor panstiev rodu Zai

 6,250

4246  -  Rod Zai - hlavná pokladnica panstva Uhrovec

 4,700

4247  -  Rod Zai - Lesný úrad v Uhrovci

 11,500

4248  -  Rod Zai - hospodárstvo Uhrovec

 1,870

4249  -  Rod Zai - súkenka v Uhrovci

 3,300

4250  -  Rod Zai - skláreň v Uhrovci

 0,200

4251  -  Rod Zai - továreň na vychádzkové palice v Uhrovci

 0,375

4252  -  Rod Zai - továreň na galantériu a nábojnice v Uhrovci

 0,125

4253  -  Rod Zai - Umeleckopriemyselná škola (rezbárska) v Uhrovci

 0,200

4254  -  Fould - Springer - panstvo Bučany

 23,000

4255  -  Károli - panstvo Stupava

 25,050

4256  -  Windischgrätz Panstvo Jablonica (Korlát)

 6,000

4257  -  Ostrihomské arcibiskupstvo - panstvá Bratislava a Trnava

 17,750

4258  -  Rodina Čajak

 2,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4259  -  Rodina Filo z Tuchyne

 7,500

4260  -  Zdenko Alexy

 1,380

4261  -  Karol Bacílek

 0,200

4262  -  Anton Bagin

 7,000

4263  -  Július Barták

 2,500

4264  -  Ľudovít Bazovský

 0,750

4265  -  Ján Bečko

 0,100

4266  -  Ján Levoslav Bella

 0,300

4267  -  Pavol Blaho

 13,400

4268  -  Anton Bliska

 0,100

4269  -  Jozef Blažek

 0,100

4270  -  František Braxátor

 8,120

4271  -  Rudolf Brtáň

 16,250

4272  -  Ján Cablk

 2,000

4273  -  Jozef Cieker

 0,130

4274  -  Vladimír Clementis

 1,000

4275  -  Ferdinand Čatloš

 0,010

4276  -  Matúš Černák

 0,380

4277  -  Marek Čulen

 1,400

4278  -  Peter Danišovič

 2,000

4279  -  Pavol David

 1,000

4280  -  František Déneš

 2,000

4281  -  Cyril Dřínek

 2,500

4282  -  Ján Doránsky

 0,360

4283  -  Matúš Dula

 2,000

4284  -  Viktor Dvortschák

 0,100

4285  -  Ferdinand Ďurčanský

 5,120

4286  -  Vladimír Fajnor

 0,100

4287  -  Mikuláš Gacek

 0,500

4288  -  Jozef Tido Gašpar

 0,120

4289  -  Miloš Gosiorovský

 11,500

4290  -  Bohuslav Graca

 0,500

4291  -  Anton Granatier

 1,000

4292  -  František Hagara

 0,250

4293  -  Michal Hercenštejn

 0,200

4294  -  Andrej Hlinka

 6,500

4295  -  Juraj Hodál

 0,100

4296  -  Ľudovít Holotík

 9,000

4297  -  Richard Horna

 1,000

4298  -  Adela Hornová

 5,000

4299  -  Milan Hodža

 0,500

4300  -  Jozef Holan

 14,700

4301  -  Terézia Holényiová

 0,100

4302  -  Štefan Hromada

 1,000

4303  -  Jozef Hrozienčík

 1,300

4304  -  Fedor Houdek

 10,100

4305  -  Vladimír Svätozár Hurban

 4,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4306  -  Jozef Chreňo

 4,000

4307  -  Helena Jamborová

 3,000

4308  -  Vendelín Jankovič

 0,200

4309  -  Štefan Janšák

 2,750

4310  -  Mária Opočenská - Jeršová

 0,250

4311  -  Dušan Jurkovič

 7,000

4312  -  Ivan Jurkovič

 0,100

4313  -  František Kabina

 0,360

4314  -  Franz Karmasin

 7,000

4315  -  Imrich Karvaš

 0,400

4316  -  Ján Kaššovič

 0,100

4317  -  Štefan Kazimír

 6,000

4318  -  Vladimír Kedrovič

 0,400

4319  -  Jozef M. Kirschbaum

 18,870

4320  -  Rodina Klimo

 2,250

4321  -  Ján Kočí

 3,000

4322  -  Jozef Kohout

 6,250

4323  -  Jozef Kohút

 1,130

4324  -  Alois Kolísek

 0,250

4325  -  Karol Körper

 1,250

4326  -  Jozef Krafta

 0,100

4327  -  Oto Krajňák

 4,500

4328  -  Pavol Križko

 5,500

4329  -  Ján Kvačala

 0,130

4330  -  Štefan Lángoš

 0,750

4331  -  Vladimír Lehotský

 0,750

4332  -  Darina Lehotská

 7,000

4333  -  Július Lörincz

 3,550

4334  -  Vladimír Makovický

 5,000

4335  -  Ján Maliarik

 23,400

4336  -  Karel Mareš

 0,250

4337  -  Ivan Markovič

 0,250

4338  -  Július Markovič

 0,130

4339  -  Rudolf Martanovič

 1,000

4340  -  Július Maurer

 1,500

4341  -  Karol Adolf Medvecký

 0,600

4342  -  Alojz Miškovič

 1,430

4343  -  Rudolf Netík

 0,900

4344  -  Adolf Okáli

 0,100

4345  -  Ľudovít Okánik

 0,250

4346  -  Ferdinand Pantůček

 0,050

4347  -  Ondrej Pavlík

 22,000

4348  -  Štefan Pisoň

 0,630

4349  -  Andrej Plávka

 0,500

4350  -  Ján Chryzostom Pokorný

 0,130

4351  -  Belo Polla

 13,750

4352  -  Ignác Pollák

 0,130

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4353  -  Alexander Ivanovič Sadovskij

 0,050

4354  -  Jozef Schurmann

 3,000

4355  -  Ján Sedlák

 1,250

4356  -  Miroslav Semian

 0,050

4357  -  Karol Sidor

 2,000

4358  -  Jozef Sopko

 0,100

4359  -  Ján Spišák

 0,380

4360  -  Ján Staněk

 0,130

4361  -  Ján Šátek

 7,500

4362  -  Július Šefránek

 4,000

4363  -  Viliam Široký

 1,300

4364  -  Jozef Šoltész

 0,500

4365  -  Anton Špiesz

 2,400

4366  -  Vavro Šrobár

 4,000

4367  -  Anton Štefánek

 6,000

4368  -  Milan Rastislav Štefánik

 10,500

4369  -  Juraj Šujan

 2,300

4370  -  Anton Točík

 5,000

4371  -  Jozef Trojan

 0,500

4372  -  Vojtech Turanský

 0,400

4373  -  Ján Ursínyi

 0,050

4374  -  Miloš Vančo

 7,000

4375  -  Branislav Varsik

 3,500

4376  -  Marta Vartíková

 0,880

4377  -  Eugen Wiener

 0,120

4378  -  Ján Zeman

 1,500

4379  -  Samuel Zoch

 2,500

4380  -  František Zupka

 5,300

4381  -  Jozef Miloslav Zvrškovec

 2,000

4382  -  Torzá písomných pozostalostí

 4,000

4383  -  Zbierka písomností rôznych cechov (M.Jeršová)

 4,000

4384  -  Slovenský živnostenský zväz v Bratislave

 12,000

4385  -  Štrbský komposesorát v Štrbe

 0,200

4386  -  Správny výbor Oravského komposesorátu

 1,500

4387  -  Hornouhorský všeobecnovzdelávací spolok v Nitre

 11,500

4388  -  Národohospodársky ústav Slovenska a Podkarpatskej Rusi

 0,250

4389  -  Slovenská liga

 28,000

4390  -  Spolok pre vybudovanie pomníka genenálovi Milanovi Rastislavovi Štefánikovi

 0,500

4391  -  Spolok pre zveľaďovanie domácej výroby na Slovensku

 3,500

4392  -  Spolok profesorov Slovákov

 0,750

4393  -  Živena - spolok slovenských žien v Martine

 24,000

4394  -  Advokátske komory na Slovensku

 3,000

4395  -  Československá obec legionárska

 1,000

4396  -  Esperantisti na Slovensku

 7,400

4397  -  Inžinierska komora a spoločenstvo staviteľov

 0,375

4398  -  Obchodná a priemyselná komora v Košiciach

 3,000

4399  -  Obchodná a priemyselná komora v Banskej Bystrici

 170,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4400  -  Obchodná a priemyselná komora v Bratislave

 18,000

4401  -  Slovenská jednota chovateľov koní

 0,125

4402  -  Slovensko-chorvátska spoločnosť

 0,125

4403  -  Slovenské ústredie starostlivosti o mládež

 33,375

4404  -  Slovenská spoločnosť pre hudobnú výchovu

 0,750

4405  -  Slovenský zväz filmových a televíznych umelcov

 3,870

4406  -  Telovýchovná jednota Sokol Bratislava I.

 6,000

4407  -  Ústredné združenie slovenského priemyslu

 22,750

4408  -  Združenie slovenských dobrovoľníkov v Bratislave

 0,500

4409  -  Zemská hasičská jednota na Slovensku

 1,125

4410  -  Zväz slovenských výtvarných umelcov

 52,000

4411  -  Zväz živnostenských spoločenstiev

 5,500

4412  -  Zbierka máp a plánov z archívu Slovenského národného múzea v Martine

 11,040

4413  -  Tretie vojenské mapovanie 

 24,720

4414  -  Tretie vojenské mapovanie     1:25 000

 15,790

4415  -  Tretie vojenské mapovanie     1:75 000

 3,300

4416  -  Tretie vojenské mapovanie     1:200 000

 1,070

4417  -  Tretie vojenské mapovanie     1:75 000

 4,160

4418  -  Tretie vojenské mapovanie     1:750 000

 0,040

4419  -  Mapy hraníc Slovenska po Viedenskej arbitráži

 0,680

4420  -  Mapy Hlavného veliteľstva vojenského námorníctva

 2,190

4421  -  Mapy okresov Českej socialistickej republiky

 3,500

4422  -  Mapy krajov Českej socialistickej republiky     1:200 000

 0,100

4423  -  Súdobá mapová produkcia Geodet. a kartograf.ústavu

 8,280

4424  -  Civilná  mapová dokumentácia  Vojenského kartografického ústavu, š.p.

 247,000

4425  -  Mapová produkcia Slovenskej kartografie

 2,750

4426  -  Zbierka máp a atlasov Slovenskej kartografie

 2,220

4433  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády 

 18,730

4434  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády  1:25 000   TOPO-IV-4

 6,320

4435  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády  1:50 000 (dočasné vydanie)

 3,430

4436  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády   1:50 000    TOPO-IV-4

 1,880

4437  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády    1:50 000    TOPO-4-1

 1,900

4438  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády  1:100 000 (dočasné vydanie)

 0,530

4439  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády    1:100 000   TOPO-IV-4

 0,580

4440  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády    1:100 000    TOPO-4-1

 0,630

4441  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády   1:200 000   TOPO-IV-7

 0,180

4442  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády    1:200 000   TOPO-4-10

 0,180

4443  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády     1:500 000

 0,190

4444  -  Mapy Generálneho štábu Československej ľudovej armády     1:1 000 000

 0,110

4445  -  Zbierka letákov a plagátov k rokom 1944 -1945

 0,100

4446  -  Zbierka volebných letákov

 1,000

4447  -  Zbierka historických pohľadníc

 1,000

4448  -  Zbierka fotografií účastníkov deklaračného zhromaždenia v Martine

 0,100

4449  -  Zbierka rôznych fotografií

 5,000

4450  -  Zbierka pečatidiel a pečiatkovadiel

 0,000

4451  -  Zbierka pečatí a pečiatok

 0,000

4452  -  Genealogica - Zbierka písomností rôznej proveniencie

 1,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4453  -  Topografica - Zbierka písomností rôznej proveniencie

 5,500

4454  -  Zbierka písomností rôznej proveniencie (dary, nákupy)

 22,000

4456  -  Zbierka Márie Benedikovej

 0,100

4457  -  Zbierka Júliusa Celdera

 0,100

4458  -  Zbierka Alžbety Gašparíkovej

 0,060

4459  -  Zbierka Lenky Chocholovej

 0,060

4460  -  Zbierka Vladimíra Kedroviča

 0,060

4461  -  Zbierka Cyrila Kresáka

 0,060

4462  -  Zbierka Vladimíra Kubániho

 0,260

4463  -  Zbierka Petra Pažického

 0,100

4464  -  Zbierka Márie Riedlerovej

 0,060

4465  -  Zbierka Huga Singera

 0,060

4466  -  Zbierka Vlasty Sivákovej

 0,060

4467  -  Zbierka Júliusa Szepesiho

 0,060

4468  -  Zbierka dokumentov o slovenskom robotníckom hnutí

 7,000

4469  -  Zbierka dokumentov k revolučným rokom 1848/1849

 0,500

4470  -  Zbierka dokumentov ku kultúrno-politickým akciám

 0,200

4471  -  Zbierka dokumentov o československých légiách

 3,500

4472  -  Zbierka dokumentov o dejinách Slovákov v Amerike

 1,500

4473  -  Zbierka o dejinách hudby

 0,500

4474  -  Zbierka slovenských ľudových piesní

 0,100

4475  -  Zbierka písomností k rôznym spolkom na Slovensku

 0,100

4476  -  Zbierka o dejinách liehovarníctva na Slovensku

 0,100

4477  -  Zbierka dokumentov o národnom oslobodení

 1,000

4478  -  Zbierka dokumentov o Federácii proletárskej telovýchovy

 0,500

4479  -  Zbierka členských knižiek slovenských profesných organizácií

 0,100

4480  -  Zbierka dokumentov o komunistickom hnutí mládeže

 2,000

4481  -  Zbierka dokumentov o politickom a hospodárskom vývoji 1.Československej republiky

 1,500

4482  -  Zbierka dokumentov o Komunistickej internacionále

 9,000

4483  -  Zbierka "Marxistická ľavica a politicko hospodársky vývoj na Slovensku"

 3,000

4484  -  Zbierka spomienok účastníkov Slovenskej a Maďarskej republiky rád

 0,200

4485  -  Zbierka dokumentov o Krompašskej vzbure

 0,500

4486  -  Zbierka dokumentov o Komunistickej strane Československa na Slovensku

 7,000

4487  -  Zbierka dokumentov o Červených odboroch

 1,500

4488  -  Zbierka dokumentov o komunistických družstvách a družstevných organizáciách

 0,200

4489  -  Zbierka dokumentov o Proletárskej kultúre

 0,500

4490  -  Zbierka dokumentov o Zväze priateľov Zväzu sovietskych socialistických republík

 0,200

4491  -  Zbierka dokumentov o československých dobrovoľníkoch v Španielsku

 0,100

4492  -  Zbierka novinových výstrižkov

 3,500

4493  -  Zbierka dokumentov o národnooslobodzovacom boji

 4,000

4494  -  Zbierka dokumentov o ilegálnom Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska

 3,200

4495  -  Zbierka č. 26 - Vypálené obce - masové hroby

 0,200

4496  -  Zoznamy účastníkov protifašistického odboja a Slovenského národného povstania (Zbierka č. 27)

 4,600

4497  -  Kartotéka účastníkov protifašistického odboja

 1,120

4498  -  Zbierka dokumentov o Československej republike po roku 1945

 1,100

4499  -  Zbierka dokumentov o Katolíckej akcii na Slovensku

 0,250

4500  -  Zbierka Znižovanie cien - rezolúcie občanov

 0,100

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4501  -  Zbierka poistných odhadov majetku budov,tovární, mlynov a píl na Slovensku

 1,250

4502  -  Zbierka súdnych spisov

 18,000

4503  -  Sčítanie ľudu z roku 1870

 0,130

4504  -  Sčítanie ľudu 1930

 191,500

4505  -  Sčítanie ľudu 1940

 239,875

4506  -  Sčítanie ľudu a pôdy v roku 1950

1 073,375

4507  -  Sčítanie ľudu 1961

 148,000

4508  -  Sčítanie ľudu za rok 1970

 147,000

4509  -  Sčítanie ľudu za rok 1980

 517,000

4510  -  Generálna mapa Československej republiky 1:200 000

 0,120

4511  -  Sčítanie ľudu 1991

 665,000

4512  -  Anketa : "Návrh na hlavné mesto Slovenska"

 0,750

4513  -  Dušan Martinček

 1,875

4514  -  Fond "S"

 5,600

4515  -  Hraničné toky

 0,600

4517  -  Zbierka Maďarsko 1956

 0,250

4518  -  Slovenský výbor pre repatriáciu archívov

 0,100

4519  -  Sovietska tlač

 5,000

4520  -  Redakcia Pamätnice študentov Štefánikovej koleje v Prahe

 0,250

4521  -  Štrbský protokol

 10,000

4522  -  Rod Akáč

 0,250

4523  -  Vodné dielo Gabčíkovo - Nagymaros

 1,000

4524  -  Súdny proces s V. Tukom a spol. v roku 1929

 2,200

4525  -  Psychodiagnostické a didaktické testy

 4,300

4526  -  Majstrovstvá sveta v lyžovaní

 3,000

4527  -  Slov Air, a.s.

 8,500

4528  -  Hydrocoop, š.p.

 0,500

4529  -  Vodohospodárska výstavba, š.p. v Bratislave

 1,500

4530  -  Poštový novinový úrad Bratislava

 0,250

4531  -  Inžinierske služby spojom,š.p.

 0,600

4532  -  Ústredné riaditeľstvo spojov Bratislava

 20,880

4533  -  Rempo, š.p. v Bratislave

 10,300

4534  -  Slovart, účastinná spoločnosť podniku zahraničného obchodu, a.s. v  Bratislave

 10,630

4535  -  Zväz invalidov v Slovenskej socialistickej republike

 7,000

4536  -  Technický a skúšobný ústav stavebný Bratislava

 8,000

4537  -  Výskumný ústav kukurice v Trnave

 6,000

4538  -  TESLA - Výskumný realizačný ústav spotrebnej elektroniky, koncernová účelová organizácia

 4,000

4539  -  Vydavateľstvo OBZOR, n.p.

 3,600

4540  -  Vydavateľstvo Príroda v Bratislave

 4,500

4541  -  Ústredná stranícka škola pri Ústrednom výbore Komunistickej strany Slovenska v Bratislave

 8,125

4542  -  Sčítanie ľudu 2001

 0,630

4543  -  Július Verčík

 1,000

4544  -  Rod Medňanský - Rakovice

 0,380

4545  -  Slovenské telekomunikácie, š.p.- Rádiokomunikácie, o.z.

 6,630

4546  -  Eduard Holub

 0,250

4547  -  Zväz slovenských spisovateľov

 16,500

4548  -  Zväz slovenských výtvarných umelcov

 22,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4549  -  Slovenská správa nemocenského poistenia v Bratislave

 0,620

4551  -  Ministerstvo výstavby a stavebníctva Slovenskej republiky ( Slovenskej socialistickej republiky )

 14,800

4552  -  Úrad vlády Československej republiky

 59,150

4553  -  Ministerstvo financií Československej republiky

 1,500

4554  -  Ústredná komisia pre plebiscit na Spiši a Orave v Ružomberku

 1,125

4555  -  Ústredná rozhraničovacia komisia

 5,000

4556  -  Povereníctvo stavebného priemyslu

 1,500

4557  -  Slovenský úrad pre miery, váhy a drahé kovy

 0,125

4558  -  Štátny ústav pre rajónové plánovanie

 3,000

4559  -  Slovenský odborový zväz pracovníkov služieb

 4,630

4560  -  Osobné spisy zamestnancov bývalých povereníctiev

 5,400

4561  -  Komisia Slovenskej národnej rady pre financie

 2,500

4562  -  Slovenská komisia pre plánovanie a vedeckotechnický rozvoj Bratislava

 8,130

4563  -  Najvyšší súd v Bratislave

 19,000

4567  -  Slovenská generálna prokuratúra v Bratislave

 0,050

4568  -  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 41,875

4569  -  Celoútvarový výbor Komunistickej strany Slovenska pri Krajskej správe Zboru národnej bezpečnosti

 25,630

4570  -  Filiálka Zemskej banky v Bratislave

 33,000

4571  -  Slovenská komisia pre vedecko - technický a investičný rozvoj

 2,250

4572  -  Československý tabakový priemysel

 16,100

4573  -  Klenoty Bratislava, a. s.

 14,000

4574  -  Podnik výpočtovej techniky, a.s. v konkurze

 6,000

4575  -  Slovakoterma, generálne riaditeľstvo v Bratislave

 8,380

4576  -  Slovenská obilná komora, š.p. Bratislava

 0,500

4577  -  Podnik racionalizácie riadenia poľnohospodárstva a výživy o.p. Bratislava

 5,000

4578  -  Štátny fond vodného hospodárstva

 2,200

4579  -  Riaditeľstvo diaľnic Bratislava

 8,400

4580  -  Riaditeľstvo štátnych železníc v Košiciach

 37,500

4581  -  Správa pôšt a telekomunikácii, š.p. Bratislava

 6,500

4582  -  Potravinoprojekt, š.p.

 1,200

4583  -  Predajné združenie slovenských cukrovarov

 0,500

4584  -  Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív

 18,000

4585  -  Spoločná kancelária slovenských cukrovarov

 1,875

4586  -  Združenie slovenských cukrovarov

 0,125

4587  -  Datasystém SOFT, š.p. v Bratislava

 0,600

4588  -  Medika, š.p. v Bratislave

 9,200

4589  -  Slovenská správa letísk

 3,150

4590  -  Technicko-ekonomický ústav pre trh, obchod a podnikanie Trenčín

 2,000

4591  -  DATASYSTÉM, š.p. Bratislava

 16,100

4592  -  Petrimex, podnik zahraničného obchodu, účastinná spoločnosť

 18,600

4593  -  Transakta Bratislava, a.s.

 0,880

4594  -  Signum s.r.o.úverové družstvo remeselníkov, obchodníkov a gazdov Bratislava

 0,250

4595  -  Družstvo hospodárskych liehovarov

 14,000

4596  -  Slovenské mlynárske družstvo

 1,000

4597  -  Syndikát pre úpravu pestovania a spracovania papriky a obchodu s ňou

 4,000

4598  -  Roľnícke skladištné družstvo

 2,000

4599  -  Strana Slobody

 5,000

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4600  -  Antifašistický front Slovanov v Maďarsku

 3,375

4601  -  Zväz pre spoluprácu s armádou - Zväzarm

 21,380

4602  -  Zväz bytových družstiev

 32,500

4603  -  Slovenský ústredný výbor Československého zväzu telesnej výchovy

 54,380

4604  -  Slovenská odborová rada

 67,000

4605  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov obchodu

 5,500

4606  -  SOREA Bratislava

 8,500

4607  -  Agrocons Centrum a.s.

 1,900

4608  -  Agrocons Ipos š.p.

 1,250

4609  -  Atelier obchodu a cestovného ruchu

 2,500

4611  -  Geriatrické centrum Malacky

 0,500

4612  -  Novinársky štúdijný ústav v Bratislave

 12,700

4613  -  Slovenská lekárska spoločnosť

 2,900

4614  -  Staničné kroniky

 1,000

4615  -  Štátny ústav pre kontrolu liečiv v Bratislave

 6,875

4616  -  Výskumný ústav spracovania a aplikácie plastických látok, š.p. Nitra

 7,000

4617  -  Výskumný ústav epidemiológie a mikrobiológie v Bratislave

 0,900

4618  -  Výskumný ústav hygieny Bratislava

 1,900

4619  -  Výskumný ústav hygieny práce a chorôb z povolania Bratislava

 1,800

4620  -  Výskumný ústav medicínskej informatiky

 8,200

4621  -  Výskumný ústav preventívneho lekárstva

 8,000

4622  -  Národný ústav reumatických chorôb Piešťany

 5,630

4623  -  Výskumný ústav poľnohospodárskej techniky š.p.

 4,700

4624  -  Výskumný ústav sociálno-ekonomických informácií a automatizácie v riadení

 12,000

4625  -  Výskumno-vývojový podnik poľnohospodárskej techniky, š.p.

 1,700

4626  -  Výskumný ústav výživy Bratislava

 7,900

4627  -  Výskumný ústav zváračský Bratislava

 103,700

4628  -  Výskumno-výpočtové stredisko Organizácie Spojených národov

 15,300

4629  -  Ústav aplikovanej kybernetiky

 15,000

4630  -  ÚSIP - Ústav systémového inžinierstva priemyslu a.s. Bratislava

 2,030

4631  -  Ústredné metodické centrum

 1,150

4632  -  Vedecká spoločnosť pre zahraničných Slovákov

 14,000

4633  -  Ústav technológie a racionalizácie š. p .

 14,000

4634  -  Chirana, koncern, Stará Turá

 8,500

4635  -  Chirana, závody zdravotníckej techniky, odborový podnik Stará Turá

 6,000

4636  -  Lesoprojekt Zvolen

 2,630

4637  -  Slovenská obilná účastinná spoločnosť

 30,000

4638  -  Zväz požiarnej ochrany Slovenskej republiky

 8,000

4641  -  Slovenský spisovateľ

 3,500

4644  -  Vydavateľstvo Smena a.s.

 7,200

4651  -  Hudobné centrum

 19,000

4653  -  Správa kultúrnych zariadení Ministerstva kultury Slovenskej republiky

 12,000

4654  -  Národná únia Slovákov- Slovunion

 0,300

4655  -  Nadácia Tranfér Slovenskej republiky

 0,300

4656  -  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov

 13,600

4657  -  Inštitút veterinárnej hygieny a ekológie v Trnave

 1,630

4658  -  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie stredných zdravotníckych pracovníkov

 4,600

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4659  -  Štátny ústav národného zdravia v Bratislave

 1,900

4660  -  Nemocenská poisťovňa n.p.

 0,500

4662  -  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

 9,500

4663  -  Rodina Ormisová

 5,000

4664  -  Alexander Dubček

 4,000

4665  -  Samuel Falťan

 12,870

4666  -  Slovfrukt, š.p. Bratislava

 15,500

4667  -  Vladimír Horváth

 13,380

4668  -  Igor Kutlík

 4,250

4669  -  Augustín Matušek

 0,130

4670  -  Ján Oberuč

 4,500

4671  -  Juraj Potúček

 6,000

4672  -  František Sedlák

 7,300

4673  -  Igor Thurzo

 9,120

4674  -  Dušan Tóth

 20,000

4675  -  Mária Vyvíjalová

 17,750

4676  -  Vladimír J. Žuffa

 1,000

4677  -  Centrum kupónovej privatizácie Slovenskej republiky

 2,000

4678  -  Slovenská cukorná obchodná účastinná spoločnosť

 0,125

4679  -  Výskumný ústav závlahového hospodárstva Bratislava

 4,750

4682  -  Boris Bálent

 9,000

4683  -  Mária Kodoňová

 10,000

4684  -  Zbierka dokumentov Karola Kutlíka

 1,250

4685  -  Zbierka dokumentov PhDr. Marty Vartíkovej

 0,750

4686  -  Slovenská liga v Amerike

 3,000

4687  -  Slovenský spolok cukrovarnícky

 1,500

4688  -  Dobrovoľná požiarna ochrana Slovenskej republiky

 0,500

4689  -  Slovenská komora architektov

 1,500

4690  -  Mierová konferencia v Paríži

 0,600

4691  -  Zbierka súdobej dokumentácie Oddelenia nových fondov Slovenského národného archívu

 0,000

4692  -  Zbierka August 1968

 0,500

4693  -  Evidencia obyvateľov Martina

 4,000

4694  -  Sčítanie ľudu 1939 - Devín, Petržalka

 4,000

4695  -  Najvyšší súd Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 11,000

4696  -  Ministerstvo pre správu a privatizáciu národného majetku Slovenskej republiky

 98,750

4697  -  Československé vagónky, koncern Poprad, š.p.

 7,000

4699  -  Štátna plemenárska správa Bratislava

 2,500

4700  -  Štátne plemenárske podniky, generálne riaditeľstvo Bratislava

 14,000

4701  -  Štátny plemenársky podnik, š.p. Bratislava

 5,000

4702  -  Kovoprojekta Bratislava

 1,250

4703  -  Slovenský zväz novinárov

 42,500

4704  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov baní a energetiky

 8,000

4705  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov dopravy a cestného hospodárstva

 1,500

4706  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov drevárskeho priemyslu,lesného a vodného hospodárstva

 8,500

4707  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov chemického, papierenskeho, sklárskeho priemyslu a tlače

 8,750

4708  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov kovopriemyslu

 6,000

4709  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov poľnohospodárstva a potravinárskeho priemyslu

 6,500

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

4710  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov potravinárskeho priemyslu

 5,000

4711  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov spojov

 5,500

4712  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov stavebníctva a výroby stavebných hmôt

 6,500

4713  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy

 8,380

4714  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov štátnych orgánov, peňažníctva a zahraničného obchodu

 11,200

4715  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu

 9,130

4716  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov zdravotníctva

 8,000

4717  -  Slovenský výbor odborového zväzu pracovníkov železníc

 4,000

4718  -  Komisia vlády Slovenskej republiky pre hospodársku stratégiu

 1,250

4719  -  Ministerstvo hospodárskej stratégie Slovenskej republiky

 1,500

4720  -  DataCentrum (Výpočtové laboratórium Slovenskej komisie pre plánovanie a vedecko-technický rozvoj)

 8,250

4721  -  Štátna veterinárna správa Slovenskej republiky

 7,380

4722  -  IMPEX, a.s.

 12,500

4723  -  Zväz poľnohospodárskych družstiev Slovenskej republiky

 5,000

4724  -  Výskumný ústav káblov a izolantov, Bratislava

 21,500

4725  -  Ústav pre automatizáciu riadenia v kultúre

 5,250

4726  -  Ústredný štátny veterinárny ústav, Bratislava

 14,250

4727  -  Ústav ekonomiky a organizácie stavebníctva, š.p. Bratislava

 4,750

4728  -  Ústav cestného hospodárstva a dopravy

 15,000

4729  -  Výskumný ústav textilnej chémie, Žilina

 6,000

4730  -  Výskumno-vývojový ústav priemyslových stavieb, š.p.Košice

 1,000

4733  -  Slovenský olympijský výbor

 5,750

4734  -  Štátna sporiteľňa, finančná a účastinná služba

 3,500

28950  -  Hodnoverné miesto Konventu benediktínov  v Hronskom Beňadiku

 13,700

28967  -  Generálne štátne zastupiteľstvo v Bratislave

 0,050

28968  -  Advokácia Slovenska a Podkarpatskej Rusi

 0,120

28969  -  Ústredie advokátskych poradní, Výbor pre Slovensko

 0,250

28975  -  Zemská úradovňa štátnej bezpečnosti v Bratislave

 0,130

28998  -  Robotnícka sociálna poisťovňa

 0,130

28999  -  Ústredná národná poisťovňa v Prahe

 0,130

29001  -  Zemská úradovňa pre poisťovanie robotníkov na Slovensku v Bratislave

 0,130

29002  -  Osobné spisy zamestnancov súkromných poisťovní

 24,500

29009  -  Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave

 0,130

29010  -  Slovenská inkasná spoločnosť, s.r.o. Bratislava

 0,500

29011  -  Stredisko cenných papierov Slovenskej republiky, a.s. Bratislava

 1,500

29103  -  Chemické závody na Slovensku, n.p., Oblastné riaditeľstvo v Bratislave

 47,875

29104  -  Chirana - Prema, a.s. Stará Turá

 6,620

29182  -  Ústav pre chemickú kontrolu Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

 0,120

29183  -  Ústav pre semenársku kontrolu Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

 0,500

29184  -  Štátny výskumný ústav poľnohospodársky v Bratislave - riaditeľstvo

 0,250

29186  -  Mliekarenský ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

 0,120

29187  -  Fytopatologický ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

 0,120

29188  -  AGRIS, š.p. Bratislava

 1,500

29189  -  Agropedologický ústav Štátneho výskumného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave

 0,120

29204  -  Riaditeľstvo vodných tokov

 0,120

29205  -  Riaditeľstvo vodohospodárskych diel

 0,120

29206  -  DRUPRO, a.s.

 0,750

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

29207  -  Chempik, š.p. Bratislava

 9,500

29208  -  LUXE, a. s. (Zdravoprojekt)

 1,250

29210  -  Texing - projektová a inžinierska organizácia textilného a odevného priemyslu, š.p. Trenčín

 2,500

29239  -  Riaditeľstvo československých štátnych železníc v Košiciach

 37,500

29240  -  Slovenská správa ciest

 10,530

29247  -  Správa pôšt a telekomunikácií, š.p. oblastný závod Riaditeľstvo Poštovej novinovej služby Bratislava

 0,250

29248  -  PNS, a. s.(Poštová novinová služba)

 3,250

29249  -  Poštová novinová služba - Ústredná expedícia a dovoz tlače, Bratislava

 1,250

29250  -  Poštová novinová služba - Ústredná expedícia tlače v Bratislave

 0,000

29265  -  Technopol, a.s. Bratislava

 14,370

29266  -  Slovakia, s.r.o.

 3,130

29267  -  Kerametal, a.s. Bratislava

 20,130

29268  -  TradeLeas, s.r.o.

 0,500

29327  -  HVIEZDA, výrobné a spotrebné družstvo hostinskej, kaviarenskej a hotelovej živnosti na Slovensku

 0,130

29329  -  Strana slovenskej obrody

 30,000

29330  -  Slovenský poľovnícky zväz

 10,750

29331  -  Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

 4,130

29332  -  Slovenský zväz bytových družstiev

 36,500

29333  -  Slovenský zväz chovateľov (Slovenský zväz drobnochovateľov)

 8,130

29334  -  Slovenský zväz ľadového hokeja

 11,750

29335  -  Zväz slovenských architektov

 8,000

29337  -  Slovenský zväz spotrebných družstiev

 83,750

29338  -  Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov

 1,630

29339  -  Slovenský zväz včelárov

 7,250

29340  -  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami

 0,880

29341  -  Zväz Rusínov - Ukrajincov Slovenskej republiky

 4,880

29342  -  Nezávislý odborový zväz verejnej cestnej dopravy

 11,750

29343  -  Odborový zväz dopravy, cestného hospodárstva a autoopravárenstva

 5,250

29344  -  Odborový zväz pracovníkov obchodu a cestovného ruchu

 7,630

29345  -  Odborový zväz STAVBA Slovenskej republiky

 4,130

29346  -  Slovenský odborový zväz pracovníkov miestneho hospodárstva

 2,200

29347  -  Slovenský odborový zväz textilného, odevného a kožiarskeho priemyslu

 6,750

29348  -  Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Slovenský ústredný výbor

 22,200

29349  -  Správa účelových zariadení Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže

 0,250

29350  -  Podnik služieb mládeže - Hospodárske zariadenie Slovenského koordinačného centra Zväzu mladých

 0,250

29351  -  Podnik služieb mládeže - Hospodárske zariadenie Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže

 1,250

29352  -  Slovenský ústredný výbor Československého Červeného kríža

 7,500

29353  -  Československý Červený kríž, Slovenská divízia

 0,750

29354  -  EGÚ - Výskumný ústav energetický, s.r.o.

 0,500

29355  -  Ekonom - Servis

 13,220

29356  -  HOGAS - Výskumné centrum hoteliérstva, gastronómie a služieb, š.p. Bratislava

 0,130

29357  -  Infostat - Inštitút informatiky a štatistiky

 12,000

29365  -  Lesnícky výskumný ústav Zvolen

 6,630

29366  -  Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny Bratislava

 0,500

29377  -  Výskumný ústav agroekológie Michalovce

 1,000

29378  -  Projektový a racionalizačný ústav obchodu a cestovného ruchu, š.p.

 1,000

29379  -  Slovenská pedagogická knižnica - Ústav školských informácií

 1,750

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

29380  -  Slovenské škrobárne a liehovary, š.p. Trnava - Výskumný ústav Bratislava

 17,000

29381  -  Stredisko pre rozvoj ciest a diaľnic

 0,000

29382  -  Štátny drevársky výskumný ústav Bratislava

 7,750

29383  -  Ústav cestnej dopravy

 17,000

29384  -  Ústav experimentálnej veterinárnej medicíny

 4,500

29385  -  Ústav kardiovaskulárnych chorôb Bratislava

 3,750

29386  -  Ústav lekárskej kozmetiky, š.p. Bratislava

 1,000

29387  -  Ústav práce v poľnohospodárstve a potravinárskom priemysle (ÚPPPP)

 1,500

29388  -  Ústav pre elektronizáciu a automatizáciu systémov, š.p. (ELAS)

 0,500

29389  -  Ústav pre vedeckú sústavu hospodárenia Bratislava

 2,750

29390  -  Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky Zvolen

 1,250

29391  -  Ústav preventívnej a klinickej medicíny

 2,600

29392  -  Ústav rádioekológie a využitia jadrovej techniky, š.p.

 1,500

29393  -  Ústav rozvoja vysokých škôl

 3,750

29394  -  Ústav školských informácií I.

 0,630

29395  -  Ústav školských informácií II.

 0,250

29396  -  Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

 4,630

29397  -  Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky

 21,750

29398  -  Ústredný ústav pre vzdelávanie učiteľov

 5,880

29399  -  Vodorozvoj

 4,750

29400  -  Výskumné centrum pôdnej úrodnosti Bratislava

 1,000

29401  -  Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, výskumná a vývojová organizácia Bratislava

 13,500

29402  -  Výskumný a vývojový ústav drevárskeho a nábytkárskeho priemyslu, štátny podnik Bratislava

 0,000

29403  -  Výskumný a vývojový ústav mechanizácie a automatizácie tehliarskej výroby, Žilina (VÚMAT)

 13,000

29404  -  Výskumný a vzdelávací ústav bezpečnosti práce Bratislava

 8,000

29405  -  Výskumný ústav agrochemickej technológie

 0,250

29406  -  Výskumný ústav dopravný

 28,250

29407  -  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a výživy (VÚEPaV)

 3,000

29408  -  Výskumný ústav geodézie a kartografie

 4,375

29409  -  Výskumný ústav chemickej technológie, š.p. (VÚCHT)

 4,000

29410  -  Výskumný ústav chemických vlákien, š.p.

 15,500

29411  -  Výskumný ústav liečiv, š.p. Modra

 8,630

29412  -  Výskumný ústav mliekarenský, š.p.

 2,000

29413  -  Výskumný ústav mraziarenský v Bratislave

 0,380

29414  -  Výskumný ústav náradia Nové Zámky

 20,750

29415  -  Výskumný ústav organickej technológie

 0,130

29416  -  Výskumný ústav ovčiarsky Trenčín

 0,250

29417  -  Výskumný ústav pedagogický

 10,500

29418  -  Výskumný ústav potravinársky Bratislava

 6,500

29419  -  Výskumný ústav poľnohospodárskej ekonomiky (VÚPE)

 2,500

29420  -  Výskumný ústav pôdnej úrodnosti

 1,370

29421  -  Výskumný ústav pôdoznalectva a výživy rastlín Bratislava

 3,000

29422  -  Výskumný ústav práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava

 21,030

29423  -  VUP, a. s. (Výskumný ústav pre petrochémiu)

 19,000

29424  -  Výskumný ústav pre stavbu lodí, Komárno

 4,000

29425  -  Výskumný ústav rastlinnej výroby Piešťany

 6,880

29426  -  Výskumný ústav tabakového priemyslu

 2,380

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

29427  -  Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva Banská Bystrica

 3,750

29428  -  Výskumný ústav vinársky a  vinohradnícky Bratislava

 6,630

29429  -  Výskumný ústav vodného hospodárstva

 7,750

29430  -  Výskumný ústav závlahového hospodárstva Bratislava II.

 1,500

29431  -  Výskumný ústav živočísnej výroby Nitra

 4,750

29432  -  ZŤS NOVA, a.s. v Novej Dubnici

 8,320

29433  -  ZŤS Výskumno - vývojový ústav, a.s. Martin

 1,630

29435  -  Múzem Vladimíra Iljiča Lenina

 0,100

29436  -  Krajinský archív

 1,600

29438  -  Slovenská lekárska knižnica

 7,880

29439  -  Slovenská technická knižnica

 7,800

29440  -  Slovenské národné divadlo

 7,500

29441  -  Slovenská filharmónia

 2,000

29443  -  Slovenská tlačová kancelária

 33,500

29444  -  Denník Smena, a.s.

 0,500

29446  -  Redakcia Národných novín v Martine

 0,000

29447  -  Slovenská kartografia, a.s.

 2,000

29448  -  Slovenské pedagogické nakladateľstvo, n.p.

 4,750

29449  -  Vydavateľstvo Alfa, n. p. v Bratislave

 4,000

29450  -  Vydavateľstvo MLADÉ LETÁ, n.p. Bratislava

 4,750

29452  -  Vydavateľstvo OPUS, n.p. v Bratislave

 3,500

29453  -  Vydavateľstvo PALLAS, n.p. Bratislava

 1,000

29454  -  Vydavateľstvo Práca, spol. s.r.o. Bratislava

 2,500

29457  -  Vydavateľstvo Slovenský spisovateľ

 4,000

29459  -  Vydavateľstvo TATRAN n.p. Bratislava

 5,100

29460  -  Vydavateľstvo Živena, a.s.

 1,000

29461  -  České kultúrne stredisko

 0,100

29462  -  Dielo, podnik Slovenského fondu výtvarných umení Bratislava

 0,800

29463  -  Hudobné centrum

 20,125

29464  -  Reklama, podnik Slovenského fondu výtvarných umení

 0,100

29465  -  Rock - pop - jazz

 0,500

29467  -  Slovenský fond výtvarných umení Bratislava

 144,170

29468  -  Slovenský hudobný fond

 6,630

29470  -  Slovenský literaárny fond Bratislava

 20,500

29471  -  Stredisko zahraničných stykov Ministerstva kultury Slovenskej republiky

 4,000

29473  -  Výzdoba, podnik Slovenského fondu výtvarných umení

 0,250

29474  -  APVT - Agentúra na podporu vedy a techniky

 0,630

29475  -  MVTS - Medzinárodná vedecko-technická spolupráca Bratislava

 1,500

29476  -  SARC - Centrum pre rozvoj, vedu a technológie Bratislava

 0,630

29477  -  Agroinštitút Nitra

 2,000

29478  -  Inštitút edukačných služieb

 0,500

29479  -  Inštitút pre ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve

 3,250

29480  -  Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach

 4,000

29481  -  Moskovský inštitút ruského jazyka Alexandra Sergejeviča Puškina - pobočka v Bratislave

 0,130

29482  -  Slovenská postgraduálna akadémia medicíny

 4,380

29483  -  Ústav vzdelávania pracovníkov rezortu Ministerstva priemyslu Slovenskej republiky

 1,000

29484  -  Národné centrum podpory zdravia

 1,630

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

29486  -  Centrum poradensko-psychologických služieb pre jednotlivca, pár a rodinu

 5,130

29487  -  Rodina Ambro

 0,050

29490  -  Rodina Schidlay

 0,050

29493  -  Juraj Žudel

 11,000

29494  -  Ján Púll

 0,130

29495  -  Vladimír Prochádzka

 1,130

29496  -  Ján Pivovarčí

 14,000

29497  -  Ernest Gajdoš

 0,130

29498  -  Emanuel Filo

 2,880

29499  -  Rod Pongrác - Bacho

 0,500

29500  -  Rod Jesenský - Komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene

 0,630

29501  -  Zbierka archívnych dokumentov cirkevných inštitúcií

 0,630

29502  -  Zbierka nárečových máp

 0,000

29503  -  Zbierka Petra Zierfussa

 2,250

29544  -  Rod Dežöfi z Fintíc

 0,330

29552  -  Rod Dubrovaj

 0,130

30031  -  Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 4,630

30032  -  Fond zamestnanosti Slovenskej republiky Bratislava

 2,250

30033  -  Rod Forgáč - Gýmeš

 0,130

30034  -  Rod Horváthi

 0,130

30035  -  Rod Károli

 0,130

30036  -  Rod Migazzi

 0,130

30037  -  Rod Pallavicini

 0,500

30038  -  Rod Revický z Revišného

 0,130

30039  -  Rod Šenei

 0,500

30040  -  Rod Šeni

 0,250

30041  -  Rod Užovič

 0,130

30042  -  Rod Vietoris z Horoviec

 0,130

30043  -  Rod Friesenhof - Brodzany

 0,130

30044  -  Rod Huňady - panstvo Stupava

 0,130

30045  -  Rodina Doval

 0,375

30046  -  Rodina Thurzo

 28,500

30047  -  Ján Balko

 0,250

30048  -  Vojtech Benkeö

 0,130

30049  -  Ľudovít Eiselle

 0,130

30050  -  Jozef Faltus

 0,880

30051  -  Eugen Filkorn

 0,250

30052  -  Štefan Haššík

 1,250

30053  -  Vladimír Jukl

 0,130

30054  -  Dalibor Krno

 0,750

30055  -  Karol Kubík

 0,130

30056  -  Ambróz Lazík

 0,380

30057  -  Michal Lošonský

 1,050

30058  -  Alexander Mach

 1,000

30059  -  Július Medrický

 1,000

30060  -  Elemír Rákoš

 4,400

30061  -  Ján Šedivý

 0,250

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

30062  -  Kazimír Štefánik

 0,130

30063  -  František Švestka

 0,130

30064  -  Rudolf Tibenský

 4,870

30068  -  Tomáš Veteška

 0,880

30069  -  Kongres slovenskej inteligencie

 0,130

30070  -  Združenie miest a obcí Slovenska

 2,630

30071  -  Slovenská obchodná a priemyselná komora

 2,250

30072  -  Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov aistentov, laborantov a technikov

 0,100

30073  -  Slovenská banská spoločnosť

 0,100

30074  -  Slovenská advokátska komora

 8,500

30075  -  Nadácia pre rozvoj regiónov Slovenskej republiky

 0,100

30076  -  Komora komerčných právnikov

 2,880

30077  -  The German Marshall Found of the United States

 0,500

30078  -  Asociácia graduantov Slovenska

 0,100

30079  -  Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike

 0,130

30080  -  Asociácia textilného a odevného priemyslu Slovenskej republiky

 1,000

30083  -  Zbierka samizdatov Vladimíra Jukla

 2,680

30085  -  Zbierka dokumentov ku vzniku Hnutia za demokratické Slovensko

 0,130

30086  -  Zbierka poistných odhadov majetku budov, tovární, mlynov a píl na Slovensku

 1,000

30087  -  Dom zahraničných Slovákov Bratislava

 1,880

30088  -  Úrad pre miery a váhy – obvodná skúšobňa mier a váh v Nitre

 1,250

30091  -  Stály sekretariát Rady colnej únie

 2,500

30123  -  Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy

 0,630

30124  -  Dom zahraničných stykov Ministerstva školstva Slovenskej republiky

 6,250

30125  -  Slovenský zväz sluchovo postihnutých

 1,500

30127  -  Ústav pre vzťahy štátu a cirkví

 0,900

30128  -  eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

 0,630

30129  -  Rodina Benešova

 2,000

30132  -  Rodina Hodžová a Kutlíková

 4,500

30135  -  Rodina Kováts

 0,250

30187  -  Úrad vlády Slovenskej republiky

 92,375

30188  -  Ministerstvo výstavby a verejných prác Slovenskej republiky

 9,880

30189  -  Federálny úrad pre hospodársku súťaž

 0,620

30190  -  Slovenská komisia pre vedecké hodnosti

 13,130

30191  -  Ministerstvo financií Slovenskej republiky

 19,130

30192  -  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky

 0,130

30193  -  Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

 42,380

30194  -  Slovenská inšpekcia životného prostredia

 0,750

30195  -  Úrad pre stratégiu rozvoja spoločnosti, vedy a techniky Slovenskej republiky

 2,500

30196  -  Puncový úrad Slovenskej republiky

 1,750

30197  -  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky

 0,880

30198  -  Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky

 1,250

30199  -  Fond na podporu zahraničného obchodu

 6,250

30200  -  Centrum strategických štúdií Slovenskej republiky

 2,130

30201  -  Letecký úrad Slovenskej republiky

 4,375

30202  -  Správa zariadení Úradu vlády Slovenskej republiky

 1,250

30203  -  Štátny fond životného prostredia

 6,250

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

30204  -  Štátny fond trhovej regulácie Slovenskej republiky

 1,250

30205  -  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 15,380

30208  -  Ministerstvo financií, cien a miezd Slovenskej republiky

 124,600

30209  -  Ministerstvo obchodu a cestovného ruchu Slovenskej republiky (Slovenskej socialistickej republiky)

 79,750

30210  -  Ministerstvo zdravotníctva a sociálnych vecí Slovenskej republiky

 2,680

30211  -  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 2,500

30212  -  Slovenská energetická inšpekcia - Energetická agentúra

 1,880

30213  -  Slovenská komisia pre životné prostredie

 6,130

30214  -  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska inšpekcia

 2,630

30215  -  Štátna melioračná správa Bratislava

 4,000

30216  -  Štátna plavebná správa Bratislava

 6,900

30217  -  Štátny fond vodného hospodárstva

 2,375

30218  -  Úrad pre normalizáciu a merania (krajské oddelenie na Slovensku)

 3,130

30220  -  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

 23,750

30246  -  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

 27,900

30930  -  ZÁHORAN, robotnícky spevácky zbor v Malackách

 0,125

30931  -  Združenie robotníckych speváckych spolkov

 0,125

30932  -  TATRAN, hudobný a spevácky spolok v Bratislave

 0,500

30933  -  Zväz slovenských speváckych zborov

 0,125

30934  -  HRANIČIAR, robotnícky spevokol v Záhorskej Vsi

 0,125

30935  -  Federálny úrad pre hospodársku súťaž

 0,630

30936  -  Stredisko služieb sociálnej starostlivosti

 0,130

30937  -  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

 6,250

30938  -  Správa úradov práce

 0,130

30939  -  DOMO OMNIA, a.s.

 0,130

30941  -  Slovenské centrum zdravotníckych informácií

 6,880

30943  -  Ústav zdravotnej výchovy

 4,780

30944  -  Ústav textilnej techniky, š. p.

 3,750

30945  -  Sociálna poisťovňa Bratislava

 15,250

30946  -  Zbierka dokumentácie k parlamentným voľbám od roku 1998

 1,380

30947  -  Informačné a dokumentačné stredisko o Rade Európy

 0,630

30948  -  Spoločná hraničná komisia

 3,500

31612  -  SARIO - Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu

 10,500

31613  -  Centrum akademického športu Ministerstva školstva Slovenskej republiky

 1,000

31619  -  Národná poisťovňa - Správa fondu zdravotného poistenia

 4,250

31620  -  Ústav pre zavedenie zdravotného poistenia

 0,500

31626  -  Národné centrum zdravotných informácií

 6,880

31627  -  Výskumný ústav ovocných a okrasných drevín, a.s. Bojnice

 5,000

31629  -  Ústavný súd Slovenskej republiky

 2,500

31957  -  Katastrálny ústav Žilina

 1,750

31975  -  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

 8,750

31976  -  Slovenská obchodná inšpekcia, ústredný inšpektorát Bratislava

 7,750

31977  -  Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre vysporiadanie vzťahov medzi grécko-katolíckou a pravoslávnou cirkvou - JUDr. Ing. Adolf Smolík

 2,500

31978  -  Správa služieb zamestnanosti Bratislava

 0,880

31979  -  Štátny dráhový úrad

 0,380

31980  -  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky Bratislava

 1,750

32187  -  Fond národného majetku Slovenskej republiky

 10,130

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

32188  -  Slovenský ochranný zväz autorský

 2,750

32189  -  Ropovod Šahy

 12,250

32199  -  Kancelária verejného ochrancu práv

 1,500

32215  -  Vydavateľstvo Šport

 0,880

32216  -  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky

 4,000

32219  -  Milan Stanislav Ďurica

 14,000

32220  -  Ján Drobný

 0,120

32228  -  Slovenská ovocinárska spoločnosť

 0,500

32262  -  Slovenský zväz záhradkárov

 17,750

32265  -  Inštitút pre verejnú správu

 13,130

32333  -  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

 40,380

32334  -  Slovenský tlačový a informačný servis

 0,250

32335  -  Ústredná správa múzeí a galérií Bratislava

 12,000

32336  -  Slovenský šachový zväz

 0,880

32339  -  Finančná prokuratúra v Bratislave

 21,000

32356  -  Slovenská asociácia kulturistiky, fitness a silového trojboja

 0,500

32357  -  Národný inštitút športu

 0,500

32359  -  Liko, Výskumný ústav, š. p.

 18,000

32360  -  Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora

 0,500

32361  -  Spolok slovenských spisovateľov

 1,750

32362  -  Národný ústav hygieny a epidemiológie

 0,250

32363  -  Štatistický úrad Slovenskej republiky

 9,130

32364  -  Fond národného majetku Slovenskej republiky

 91,630

32365  -  Palma, š. p. Bratislava

 18,250

32369  -  Meracia technika - Technocentrum

 1,000

32374  -  Výskumný ústav spojov Banská Bystrica

 1,000

32375  -  Lignotesting, Drevársky a nábytkársky ústav skúšobný, Bratislava

 4,000

32432  -  Odborový zväz potravinárov Slovenskej republiky

 3,380

32433  -  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

 0,750

32465  -  Československý metrologický ústav

 10,000

32914  -  Karol Bartíšek

 0,000

32916  -  Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.

 22,630

33007  -  Štefan Janšák

 1,500

33037  -  Transpetrol Servis, a. s. Bratislava

 0,250

33038  -  Transpetrol Finance, a. s. Bratislava

 0,250

33039  -  TPF leasing, s. r. o. Bratislava

 0,130

33040  -  Slovenské združenie telesnej kultúry (Hotel Dom Športu)

 5,630

33041  -  Konštrukta - Industry, a. s.

 2,630

33042  -  Montáž a údržba rádiostaníc

 0,250

33047  -  Odborový zväz Spoje

 1,000

33067  -  Ferdinand Martinengo

 0,050

33068  -  Ján Spišiak

 0,750

33078  -  Slovenská asociácia pretláčania rukou

 0,250

33179  -  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

 1,000

33205  -  Splnomocnenec vlády Slovenskej republiky pre burzu cenných papierov - Ing. Zdenko Alexy

 0,010

33206  -  Odborový zväz pracovníkov poľnohospodárstva na Slovensku

 0,380

33244  -  Slovenský odborový zväz zdravotníctva a sociálnych služieb

 4,130

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

33248  -  Odborový zväz drevo, lesy, voda

 4,880

33269  -  Štátny pedagogický ústav

 5,130

33305  -  Odborový zväz KOVO

 3,750

33307  -  Karpatendeutsche Partei. Fond 126

 4,750

33350  -  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie Bratislava

 7,500

33391  -  Slovenský Červený kríž, ústredný sekretariát

 4,880

33392  -  Klub OBRODA

 1,500

33422  -  Dredoma, - družstvo pre vývoz dreva s r. o. Bratislava

 27,000

33423  -  Centropa, spoločnosť pre dovoz a vývoz

 7,000

33424  -  Intercontinentale účastinárska spoločnosť pre medzinárodné zasielateľstvo

 24,000

33425  -  Kooperácia, obchodné ústredie Bratislava

 15,000

33426  -  Drevopriemyselná komanditná spoločnosť Ing. Körner a spol. Bratislava

 5,000

33427  -  Salvator, účastinárska spoločnosť pre zhodnotenie pozemkov minerálnych a liečebných prameňov Bratislava

 9,000

33428  -  Spoločnosť pre obchodovanie s cudzinou Bratislava

 5,000

33429  -  Gejza Steiner a spol. medzinárodné zasielateľstvo Bratislava

 4,000

33430  -  Ústredná predajňa uhlia na Slovevensku

 1,000

33508  -  Daňové riaditeľstvo SR

 5,750

33512  -  Odborové združenie železničiarov

 3,750

33537  -  Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky

 5,750

33656  -  Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv

 3,130

33657  -  Železničný zdravotný ústav

 0,880

33661  -  Výskumný ústav výpočtovej techniky - VÚVT - Engineering, a. s.

 11,250

33663  -  Geodetický a kartografický ústav

 2,630

33664  -  Skúšobný ústav dopravnej a stavebnej techniky -  SÚDST, s. r. o.

 0,630

33665  -  Asociácia športu pre všetkých Slovenskej republiky

 0,750

33666  -  Nadácia Milana Šimečku

 0,130

33674  -  Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, SKTC - 106

 1,130

33691  -  Štátna energetická inšpekcia

 1,630

33766  -  Prepozitúra Nové Mesto nad Váhom

 1,750

33767  -  Milan Beňuška

 12,250

33792  -  Ministerstvo dopravy, spojov a verejných prác Slovenskej republiky

 0,380

33793  -  Slovenská komora exekútorov

 0,500

33794  -  Slovenský stolnotenisový zväz Bratislava

 905,000

33795  -  Slovenský odborový zväz kultúry a spoločenských organizácií

 2,750

33812  -  Nadácia mládeže Slovenska

 0,130

33813  -  Správa účelových zariadení, hospodárske zariadenie Slovenského ústredného výboru Socialistického zväzu mládeže

 0,500

33814  -  Riaditeľstvo stredísk detí a mládeže

 0,130

33815  -  Nadácia detí a mládeže

 0,880

33816  -  Fond detí a mládeže

 1,880

33817  -  Slovenské koordinačné centrum Zväzu mladých

 0,130

33818  -  Vydavateľstvo Smena, a. s.

 7,500

33819  -  HSSR Švajčiarsko - slovenská obchodná komora

 0,250

33841  -  Slovenský strelecký zväz

 2,000

33842  -  Združenie technických a športových činností Slovenskej republiky

 1,000

33844  -  František Mikloško

 0,750

33845  -  Jozef Jablonický

 0,380

33856  -  Štátny zdravotný ústav Slovenskej republiky

 2,130

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

33857  -  Academia Istropolitana

 0,750

33896  -  Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky

 0,630

33919  -  Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy Bratislava

 0,880

33936  -  Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva potravinárstva Bratislava

 14,630

34026  -  Národná transfúzna služba Slovenskej republiky

 0,250

34027  -  Rada Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

 7,130

34061  -  Technický skúšobný ústav Piešťany, š. p.

 3,250

34066  -  Akcia "Švajčiarske deti"

 0,125

34067  -  Jozef Srnec a spoločnosť medzinárodné zasielateľstvo

 2,800

34068  -  Dušan Čaplovič medzinárodné zasielateľstvo

 10,000

34069  -  Intercomercia, národný podnik, dovozná a vývozná spoločnosť

 4,000

34071  -  Slaviatransport medzinárodné zasielateľstvo

 4,500

34077  -  Slovenský úrad dôchodkového zabezpečenia v Bratislave

 0,630

34079  -  Slovenská agentúra životného prostredia

 1,000

34080  -  Technická inšpekcia, a. s. ústredie Bratislava

 0,250

34176  -  VVÚPS - NOVA Bratislava

 0,500

34186  -  Asociácia organizácií spisovateľov Slovenska

 0,380

34198  -  Slovenský šermiarsky zväz

 2,250

34289  -  Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností

 11,130

34290  -  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky

 2,880

34291  -  Sčítanie ľudu 2011

 0,630

34303  -  Emerson, a. s.

 1,250

34535  -  Slovenská komora zubných lekárov

 2,750

34553  -  Archív Povereníctva vnútra

 1,000

34554  -  Výskumný ústav textilnej chémie Žilina

 8,000

34555  -  Ústav informácií a prognóz školstva

 3,380

34556  -  Palma - Tumys, a.s. Bratislava

 11,630

34604  -  Úrad bezpečnosti práce Slovenskej republiky

 6,130

34605  -  Milan Galanda

 1,300

34606  -  Zbierka máp Petra Machovčina

 0,000

34638  -  Stredisko služieb sociálnej starostlivosti

 0,130

34717  -  Slovenský ústav technickej normalizácie

 1,500

34718  -  Martimex, účastinná spoločnosť pre zahraničný obchod

 7,750

34719  -  Projektový ústav kultúry, štátny podnik

 1,380

34720  -  Literárne informačné centrum

 2,130

34721  -  Stredisko praktického vyučovania v rezorte kultúry

 0,250

34722  -  Nadácia 42

 0,130

35062  -  Združenie pre bankové karty Slovenskej republiky

 0,625

35065  -  Strojárne potravinárskeho priemyslu

 0,625

35072  -  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva

 0,375

35074  -  InvestTeam Slovakia v likvidácii

 0,250

35080  -  Úrad pre verejné obstarávanie

 12,250

35081  -  Slovenská lekárnická komora

 0,500

35082  -  Slovenská lekárska komora

 0,625

35407  -  Agroprojekt

 13,625

35409  -  Zväz roľníckych vzájomných pokladníc

 2,000

35410  -  Zväz slovenských sporiteľní

 0,125

 

Číslo     Názov archívneho fondu, archívnej zbierky

Rozsah v bm

35411  -  Včielka, záložňa železničných zamestnancov

 2,625

35553  -  Štátny úrad dôchodkového zabezpečenia v Prahe

 0,000

35568  -  Československá tlačová kancelária

 42,000

35570  -  Česko-slovenská tlačová kancelária

 42,250

35594  -  Štátny ústa pre projektovanie stavieb vodného hospodárstva Hydroprojekt

 6,500

 

Celkový počet archívnych fondov - archívnych zbierok : 1 462

 

37 511,912