Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. október 2020, streda
 

Žiadosť o zapojenie sa do NP PRIM

Žiadosť o zapojenie sa do Národného projektu (ďalej len „Žiadosť“) sa vypĺňa najprv elektronicky. Po vyplnení Žiadosti a kliknutí na políčko „ODOSLAŤ ELEKTRONICKÝ FORMULÁR ŽIADOSTI“ sa Žiadosť odošle MV SR/ÚSVRK a zobrazí sa upozornenie s možnosťou pre tlač vyplnenej Žiadosti.

Pri vyplňovaní Žiadosti dbajte na správnosť informácií. Je potrebné vyplniť všetky relevantné údaje.

Dávame do pozornosti, že nie je možná následná úprava údajov a elektronickú Žiadosť je možné odoslať len raz.

Upozorňujeme, že údaje nie je možné priebežne ukladať. Pri priebežnom vpisovaní Žiadosti sa po zatvorení stránky so Žiadosťou dovtedy vyplnené údaje vymažú.

V prípade akýchkoľvek otázok, súvisiacich so zapojením sa do NP PRIM je možné využiť nasledovný kontakt na projektový tím NP PRIM:
Tel.: +421 2 509 44953
e-mail: npms@minv.sk

1. Základné údaje o žiadateľovi

OBEC:
ŠTATUTÁRNY ORGÁN:
KONTAKTNÁ OSOBA PRE REALIZÁCIU NP PRIM:
A) INFO O MATERSKEJ ŠKOLE ZAPOJENEJ DO NP PRIM:
B) INFO O MATERSKEJ ŠKOLE ZAPOJENEJ DO NP PRIM: