Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. október 2020, štvrtok
 

Formuláre

Organizačný odbor

Žiadosť o poskytnutie informácie

Žiadosť o vyhľadanie registratúrneho záznamu

Odbor všeobecnej vnútornej správy

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR

Dotazník k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR

Žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku SR

Žiadosť o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR

Oznámenie o strate štátneho občianstva SR

Žiadosť o zmenu mena, priezviska

Splnomocnenie

Návrh na zápis do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov

Návrh na zápis zmeny v registri spoločenstiev vlastníkov bytov – zmena názvu, sídla, orgánov SVBaNP, nové znenie zmluvy

Žiadosť o výpis z registra spoločenstva vlastnikov bytov a nebytových priestorov

Žiadosť o zapísanie zmeny predsedu spoločenstva vlastníkov bytov

Žiadosť o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu 02

Žiadosť o vydanie osobitného označenia vozidla a preukazu 03

Odbor živnostenského podnikania