Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Formuláre

Formuláre odboru živnostenského podnikania

(RTF, 279 kB)- na elektronické podanie  http://www.portal.gov.sk
- na vyplnenie a vytlačenie :

 

                   Fyzické osoby (FO)    
                   Právnické osoby (PO)
                   Iné vzory tlačív

Formuláre úseku štátneho občianstva

Štátne občianstvo - udelenie, strata , poplatky

Žiadosť o zistenie ŠO SR a vydanie/potvrdenie o ŠO SR  (RTF, 72 kB)    Platí od 15. 6. 2010

 

Formulár žiadosti o poskytnutie príspevku na vojnový hrob

Formulár pre vedenie evidencie vojnového hrobu (RTF, 129 kB)

 

Tabuľka k žiadosti o poskytnutie príspevku na vojnový hrob