Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. jún 2020, štvrtok
 
Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín A
Gymnázium M. R. Štefánika Šamorín B
Győri Nádorvárosi Ének-zenei ÁI Maďarsko
ZŠ Gabčíkovo
ZŠ Gy. Szabóa s VJM Dunajská Streda
ZŠ Jilemnického ul. Dunajská Streda
ZŠ L. Amadea s VJM Gabčíkovo A
ZŠ L. Amadea s VJM Gabčíkovo B
ZŠ M. Bela Šamorín A
ZŠ M. Bela Šamorín B
ZŠ M. Korvína s VJM Dolný Štál
ZŠ s MŠ A. Józsefa s VJM Trhová Hradská
ZŠ s VJM L. B. Strattmanna Horný Bar
ZŠ s VJM Topoľníky A
ZŠ s VJM Topoľníky B
ZŠ Smetanov háj Dunajská Streda
1 | 2  »