Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. október 2019, utorok
 

OUTT Ochranárik 2016 - špeciálne ZŠ

Dominik Grgáč Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Dominika Bihariová Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Jenifer Danišová Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava
Marek Houdek Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Marek Kubiček Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Roman Bango Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Sarah Bučeková Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
Silvia Biharyová Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava
ŠZŠ 1. miesto Daniela Krivčíková Spojená škola, Čajkovského 50 Trnava
ŠZŠ 2. miesto Jakub Lipovský Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava
ŠZŠ 3. Rudolf Došek Spojená škola, Čajkovského 50, Trnava
Valentína Rafaelová ŠZŠ, Reedukačné centrum Trstín
Veronika Biháryová Spojená škola, Beethovenova 27, Trnava