Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2020, pondelok
 

Francúzska republika

 1. Dohoda medzi vládou Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vládou Francúzskej republiky o zrušení vízovej povinnosti pre krátkodobé pobyty (výmena nót Praha 10. júla 1990 a 11. júla 1990)
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 341/1990
  - nadobudnutie platnosti: 15. júla 1990
 2. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o odovzdávaní a prijímaní (readmisii) osôb (Paríž, 20. marca 1997) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 11/2000 
  - nadobudnutie platnosti: 2. augusta 1997
 3. Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci vo vnútorných záležitostiach (Bratislava, 7. mája 1998) 
  - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 35/2001 
  - nadobudnutie platnosti: 1. decembra 1998