Rómske komunity

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Rómske občianske hliadky v marginalizovaných rómskych komunitách

Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity iniciatívne spracoval metodickú príručku pre miestne samosprávy pod názvom Rómske občianske hliadky    v marginalizovaných rómskych komunitách s cieľom pomôcť obciam a mestám pri ich zriaďovaní.

Predmetný materiál  vytvára základný rámec procesov, ktorý popisuje oblasti pôsobenia, kompetencie členov rómskych občianskych hliadok, legislatívne východiská, materiálne vybavenie, ako aj formy spolupráce s Policajným zborom SR, obecnou políciou, samosprávou, štátnou správou, Záchrannou zdravotnou službou, Hasičským a záchranný zbor SR, pomáhajúcimi profesiami (ako sú komunitní pracovníci, terénni sociálni pracovníci, asistenti učiteľa, komunitní pracovníci v oblasti zdravotnej výchovy), obyvateľmi marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“) a inými inštitúciami. 
V záujme nastavenia štandardov rómskych občianskych hliadok, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity uskutoční  okrúhle stoly na regionálnej úrovni.

 
 
 
 

Dôležité odkazy

[DoleziteOdkazy]

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]