Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Holandské kráľovstvo

  1. Zmluva medzi Slovenskou republikou a Holandským kráľovstvom o výsadách a imunitách styčných dôstojníkov Slovenskej republiky pôsobiacich pri Europole (Haag, 30. september 2009)
    - uverejnené v Zbierke zákonov pod č. 393/2010
    - nadobudnutie platnosti: 24. decembra 2009