Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. január 2021, piatok
 

Hospodárstvo

D Hospodárstvo
D/I.    Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybné hospodárstvo
D/I.2       Urbarialisti, komposesoráty, pasienkové spoločenstvá
D/I.3       Štátne majetky
D/I.4       Poľnohospodárske podniky a družstvá
D/I.5       Plemenárske a osivové podniky
D/I.6       Iné poľnohospodárske podniky
D/I.7       Riaditeľstvá štátnych lesov a majetkov (1860-1948)
D/I.8       Štátne lesy – riaditeľstvo a podnikové riaditeľstvá (od 1948)
D/I.9       Správy štátnych lesov (do 1960)
D/I.10       Lesný priemysel (1948-1956)
D/I.11       Štátne lesy - lesné závody 
D/I.12       Východoslovenské štátne lesy (od roku 1976)  
D/I.13       Iné lesné správy a podniky
D/II.    Ťažba a dobývanie
D/II.1       Banské závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné
D/II.2       Povrchové ťažobné závody, podniky, účastinné spoločnosti a iné
D/IV.    Priemysel
D/IV.1       Potravinársky
D/IV.2       Textilný, odevný a kožiarsky
D/IV.3       Obuvnícky
D/IV.4       Drevospracujúci
D/IV.5       Papierenský
D/IV.6       Polygrafický
D/IV.8       Chemický
D/IV.9       Farmaceutický
D/IV.11       Sklársky a keramický 
D/IV.12       Strojársky
D/IV.13       Elektrotechnický
D/IV.14       Automobilový priemysel
D/IV.15       Iný priemysel
D/V.    Energetika
D/VI.    Vodné hospodárstvo a environmentalistika
D/VI.2       Iné vodohospodárske organizácie
D/VI.3       Odpadové hospodárstvo
D/VII.    Stavebníctvo
D/VII.1       Pozemné
D/VII.2       Inžinierske
D/VII.3       Vodné
D/VII.4       Iné
D/VIII.    Obchod
D/VIII.1       Veľkoobchod
D/VIII.2       Maloobchod
D/VIII.3       Podniky zahraničného obchodu
D/IX     Doprava a skladovanie
D/IX.1       Pozemná
D/IX.4       Skladovanie
D/IX.5       Poštové služby
D/X.    Ubytovacie a stravovacie služby
D/XI.    Informácie a komunikácia
D/XII.    Finančníctvo a družstevníctvo
D/XII.1       Banky
D/XII.2       Sporiteľne
D/XII.3       Poisťovne
D/XII.4       Družstevné centrály
D/XII.5       Iné finančné inštitúcie
D/XIII.    Správa nehnuteľností
D/XIV.    Odborné a technické činnosti
D/XV.    Administratívne a podporné služby