Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Výročné správy a verejné odpočty

 

 

O Z N Á M E N I E

o verejnom odpočte

 

 Oznamujeme verejnosti, že dňa 15. 5. 2013 / streda / v čase od 9:00 hod. do 11:00 hod. sa uskutoční  verejný  odpočet  k Výročnej  správe Obvodného  úradu  Ružomberok  o činnosti za rok 2012. Verejný odpočet sa bude konať v zasadačke prednostu Obvodného úradu Ružomberok, č. dverí 103, prízemie, v budove Obvodného úradu Ružomberok na ulici Dončova 11 za účasti prednostu Obvodného úradu Ružomberok, vedúcich jednotlivých odborov a personalistu Centra podpory Žilina. Výročná správa sa nachádza na adrese: http://www.minv.sk/statna-sprava, úvodná stránka MV SR - obvodné úrady.

 

PaedDr. Anna Paráková,  v. r.

prednosta Obvodného úradu Ružomberok