Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. január 2020, piatok
 

Zamestnanci

Okresný úrad Ružomberok

Sídlo úradu

Dončova 11, Ružomberok
Telefón 044/4300905

PaedDr.Anna Paráková

prednosta úradu
Telefón 044/4300905
Fax 044/4322871

 

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Sídlo výkonu práce

Nám. A. Hlinku 74, Ružomberok
Telefón 044/432 91 93
Fax 044/431 14 11, 044/431 14 14

Ing.Mária JANIGOVÁ

Telefón 044/43 11 425

RNDr.Andrea OCHABOVÁ

Telefón 044/43 11 424

Ing.Milan MEDVECKÝ

Telefón 044/43 11 417

Ing.Vojtech OLOS

Telefón 044/43 11 413

Ing.Milan FILO

Telefón 044/43 11 426

Beata SIDOROVÁ

Telefón 044/43 11 422

Ing.Vladimír MACKO

Telefón 044/43 11 416

Jana GRAJCIAROVÁ

Telefón 044/43 11 412

Ing.Dušan Mataj

vedúci odboru
Telefón 044/4311420
 

 

Odbor všeobecnej vnútornej správy

JUDr.Milan MIHÁLIK

vedúci odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 120

Mgr.Marika KLIMEKOVÁ

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

Mgr.Danka HUSÁKOVÁ

voľby, referendá, štátne symboly
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 115

Mgr.Rastislav BELLA

metodické usmerňovanie matrík, osvedčovanie listín a podpisov, zmena mena a priezviska
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 104

PhDr.Vladimír RÁHL

priestupkové konanie
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 121

  

Odbor krízového riadenia

Ing.Juraj PŠENO

vedúci odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 119

Ing.Štefan CHOVAN

krízové riadenie, hospodárska mobilizácia
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 220

Bc.Miroslava RATVAJOVÁ

úsek ochrany utajovaných skutočností
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 221
   

 

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii

Mgr.Iveta DOVECOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/4325303
Fax 044/4304766

Ing.Ľuboš LOVIŠKA

Telefón 044/43 04 765

Mgr.Jana TARGOŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Bc.Lucia MOJŠOVÁ

Telefón 044/43 04 766

Sídlo výkonu práce

A. Bernoláka 25, Ružomberok
Telefón 044/43 25 303

 

Pozemkový a lesný odbor

Sídlo výkonu práce

Nám. A.Hlinku 74, Ružomberok

Ing.Marián GUNIŠ

Telefón 0902 921 647

Ing.Alžbeta ŠVITKOVÁ

Telefón 044/55 18 870

Ing.Ján HORÁRIK

vedúci odboru
Telefón 044/55 18 827

Ing.Michal MYDLIAR

Telefón 044/55 18 872

Bc.Andrea PLÁVKOVÁ

Telefón 044/55 18 826

Ing. Veronika MORAVČÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 827

Ing.Iveta KRIVOSUDSKÁ

Telefón 044/55 18 829

Bc. Rudolf VOREK

Telefón 044/55 18 830

Ing.Mária ONDRÍKOVÁ

Telefón 044/55 18 825

 

Katastrálny odbor

Ing.Monika SÁLUSOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/28 17 740

JUDr.Eva MOČÁRYOVÁ

poskytovanie informácii pre klientov
Telefón 044/28 17 741

Ing.Magdaléna BACHANOVÁ

poskytovanie informácii pre klientov
Telefón 044/28 17 742

Ing.Alena BEDNÁROVÁ

poskytovanie informácii pre klientov
Telefón 044/28 17 743

Marta KLAČKOVÁ

Poskytovanie informácii pre klientov
Telefón 044/28 17 746

Ružena KOVÁČIKOVÁ

Telefón 044/28 17 744

Ing.Lenka CIFROVÁ

Telefón 044/28 17 745

Otília HANOUSKOVÁ

Telefón 044/28 17 756

Ing.Beáta SOJČÁKOVÁ

Telefón 044/28 17 751

Ing.Samuel VLČEK

Telefón 044/28 17 748

Zuzana VOREKOVÁ

Telefón 044/28 17 750

JUDr.Janka SUCHÁREKOVÁ

Telefón 044/28 17 759

Mgr.Katarína KRAJČIOVÁ

Telefón 044/28 17 757

Danka HRNČIAROVÁ

Telefón 044/28 17 758

Mgr.Beáta TARAGEĽOVÁ

Telefón 044/28 17 753

Eva KRAKOVSKÁ

Telefón 044/28 17 752

Ing.Veronika ŽATKULÁKOVÁ

Telefón 044/28 17 749

Bc.Janka HORVÁTHOVÁ

Telefón 044/28 17 755

Ľubica DOBRÍKOVÁ

Telefón 044/28 17 754

Mária TICHÁ

Telefón 044/28 17 747

Mgr. Ľubomíra NEMČEKOVÁ

Telefón 044/28 17 739

Mgr. Mária BARŤÁKOVÁ

Telefón 044/28 17 738

 

Odbor živnostenského podnikania

Mgr.Katarína KAČALKOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 102

Ing.Ivana MORAVČÍKOVÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 114

Mgr.Katarína UHRÍKOVÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 112

RNDr.Dušana VRBENSKÁ

registrácia, služby jednotného kontaktného miesta
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 124

 

Organizačný odbor

Mgr.Janka SCHMIDOVÁ

vedúca odboru
Telefón 044/43 00 905 kl.118

Ing.Stanislav ROSA

administratívno-ekonomické činnosti
Telefón 044/43 00 905 kl.416

Bc.Anna BEDNÁROVÁ

zmluvné poistenie motorových vozidiel, hospodár NS
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 223

Mgr. Ivana JACKOVÁ

sekretariát prednostu, podateľňa, registratúra úradu
Telefón 044 / 43 00 905 kl. 101

Eva PETREKOVÁ

samostatný referent
Telefón 044/43 00 905 , kl.111