Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. jún 2020, piatok
 

Materská škola pre deti s telesným postihnutím, Mokrohájska 3 , Bratislava

08. 11. 2013

Materská škola pre deti s telesným postihnutím, Mokrohájska 3 , Bratislava

Zameranie:
Materská škola pre deti s telesným postihnutím je organizačnou zložkou Spojenej školy, Mokrohájska 3, Bratislava, v ktorej sa vzdelávajú tiež žiaci základnej školy, gymnázia, obchodnej akadémie a obchodnej školy.

Škola na Mokrohájskej ulici bola  daná do užívania žiakom základnej školy s telesným postihnutím   v školskom roku 1968/69. Vznikla v tom čase ako moderná, jediná bezbariérová, účelová školská budova na Slovensku s ubytovacou časťou.
Materská škola tu začala svoju činnosť v roku 1970 a dodnes poskytuje výchovu a vzdelávanie 12 deťom v 2 triedach. Najčastejšie sú prijímané deti s detskou mozgovou obrnou, progresívnou svalovou  dystrofiou, svalovou atrofiou, vrodenou lámavosťou kostí, epilepsiou ako súčasťou  DMO,  poúrazovými  stavmi a inými pohybovými problémami. Deťom sa počas výchovnej činnosti venuje tím odborníkov – špeciálnych pedagógov, logopédov, rehabilitačných pracovníkov. V rámci mimoškolskej činnosti majú možnosť podľa odporúčania ortopédov a detských lekárov využívať bazén, posilňovňu, rehabilitáciu všetky deti navštevujúce materskú školu.

Viac informácií o fungovaní ŠMŠ na webovej stránke www.mokrohajska3.sk


 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy