Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 6. júl 2020, pondelok
 

Materská škola pri Diagnostickom centre, Slovinská 1, Bratislava

08. 11. 2013

Materská škola pri Diagnostickom centre, Slovinská 1, Bratislava (PDF, 183 kB)

Zameranie:
Špeciálna materská škola zabezpečuje špeciálno-pedagogickú starostlivosť o deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou, alebo predbežným opatrením vo veku od 2 do 7 rokov.
 
Predškolské zariadenie poskytuje formou dennej dochádzky služby aj deťom so špeciálno-pedagogickými potrebami - hyperaktívnym, s odloženou školskou dochádzkou, deťom zaostávajúcim v psychomotorickom vývine a  adaptačnými problémami. Deti sú rozdelené do 2 až 3 tried podľa mentálnej úrovne a špecifickosti problému:
V STIMULAČNEJ triede sa pracuje s dieťaťom podľa vypracovaného IVP (individuálneho  výchovného programu) v skupine alebo individuálne pod vedením špeciálneho pedagóga, psychológa, učiteľa a vychovávateľa MŠ.
Do PREDŠKOLSKEJ triedy sú zaradené deti s odloženou školskou dochádzkou . Učiteľka ( špeciálna pedagogička ) pracuje podľa programu pre deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou. Na každé dieťa je vypracovaný individuálny vzdelávací program, podľa ktorého sa pri výchove postupuje.
Do DIAGNOSTICKEJ triedy sú zaradené deti s nariadenou ústavnou výchovou, v  ktorej sa špeciálny pedagóg venuje najmä diagnostike dieťaťa a vypracovaniu IRP (individuálny reedukačný program).
V pedagogicko-výchovnom procese sa pod vedením liečebných a špeciálnych  pedagógov využívajú rôzne druhy terapie: artterapia, ergoterapia, muzikoterapia, dramatoterapia, fyzioterapia vo forme záujmových krúžkov  alebo individuálne podľa potreby. 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy