Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava

08. 11. 2013

Materská škola pri zdravotníckom zariadení, Limbová 1, Bratislava

Zameranie:
Špeciálna materská škola patrí medzi predškolské zariadenia pri zdravotníckom zariadení a tvorí rovnocennú súčasť výchovno-vzdelávacej sústavy.

Je najväčšou svojho druhu na Slovensku. Od roku 1997 pôsobí ako samostatný právny subjekt. V 15 triedach materskej školy sa v  priebehu školského roka vystrieda až 3500 detí predškolského veku, s ktorými edukačnú činnosť vykonáva 22 pedagogických zamestnancov. V triedach prebieha výchovno-vzdelávacia činnosť s deťmi od 2 do 6 rokov na neurologickom, kožnom, chirurgickom, ortopedickom, krčnom, očnom,urologickom,  internom, onkologickom, infekčnom, psychiatrickom oddelení v zdravotníckom zariadení na Limbovej 1 a alokovanom pracovisku na Antolskej 11 v Bratislave a v Rehabilitačnom centre  TETIS v Dunajskej Lužnej. Poskytuje variabilnú výchovno-vzdelávacia činnosť formou poldennej a celodennej starostlivosti.

Materská škola pri zdravotníckom zariadení plní poslanie bežnej materskej školy so zreteľom na potreby dieťaťa v nemocnici. Základnou funkciou materskej školy je pedagogická funkcia, ktorá spočíva v odbornom špeciálno-pedagogickom pôsobení na dieťa, pomáha mu v procese adaptácie, socializácie a jeho predškolskom vzdelávaní. Poskytuje dieťaťu bohaté stimulačné prostredie a premyslené špeciálno-pedagogické pôsobenie pre komplexný rozvoj jeho osobnosti.

Špeciálna materská škola ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia plní aj diagnostickú funkciu pri včasnom odhaľovaní porúch mentálneho i fyzického rozvoja dieťaťa v úzkej spolupráci s rodičmi, zdravotníkmi, klinickým  psychológom.

Viac na: www.msdfnsp.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy