Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. jún 2020, utorok
 

Špeciálna materská škola, Komenského 25, Pezinok

08. 11. 2013

Špeciálna materská škola, Komenského 25, Pezinok

Zameranie:
Špeciálna materská škola je organizačnou zložkou Spojenej školy, Komenského 25, Pezinok.
 
Deti so špeciálno-pedagogickými potrebami tu zaškoľujú v poldennom alebo celodennom výchovno-vzdelávacom programe. Na základe žiadosti rodiča, lekára, pedagóga bežnej materskej školy alebo  psychológa zapisujú do materskej školy deti od 3 – do 6 rokov. Venujú  sa predovšetkým deťom s mentálnym postihnutím, deťom s detskou mozgovou obrnou, hyperaktivitou, poruchou pozornosti, autizmom,  poruchou reči a deťom s viacerými chybami.
V špeciálnej materskej škole ponúkajú rodičom detí so špeciálno-pedagogickými výchovnými potrebami vysokú špeciálno-pedagogickú odbornosť výchovného procesu, špeciálne kompenzačné a rehabilitačné pomôcky, odbornú intervenciu špeciálno-pedagogického, logopedického a psychologického poradenstva a diferencovaný individuálny prístup k deťom.  Špeciálne pedagogičky v rámci výchovnej činnosti u detí rozvíjajú sebaobslužné činnosti, motorické a manuálne zručnosti a návyky, dostávajú základy z matematiky a písania, aby ľahšie zvládali náročnosť učebných osnov základnej školy. V popoludňajšej činnosti sa venujú maľovaniu, modelovaniu, práci s papierom, ale tiež sa pohybovým aktivitám a hrám. Deti navštevujúce  materskú školu majú podstatne ľahší štart pre absolvovanie povinnej školskej dochádzky.
 
 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy